جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به مفاد قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت کنند.

تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ملغی کرده و این قانون از حیث زمان تصویب، مؤخر بر ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ است که کتابخانه‌ها را از پرداخت عوارض معاف کرده است. از تاریخ اول فروردین سال 1391 به بعد نیز به موجب تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ «هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است» همچنین وفق تبصره بند «الف» ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ فقط مساجد، مصلی‌ها و اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز، فاضلاب و عوارض ساخت‎وساز برای فضای اصلی معاف هستند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۱/۴۶۱ مورخ 18 اسفند سال 1381 مقرر می‌دارد: «نظر به ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ که به موجب آن سازمان صداوسیما در اجرای قانون مزبور در حکم شرکت‌های دولتی عنوان و اعلام شده و با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده‎واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ مشعر بر الزام کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری‌ها، مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض در حدی که مبین حکم مقنن در خصوص تکلیف سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به پرداخت عوارض قانونی به شهرداری است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نخواهد بود». با توجه به توضیحات یادشده و با عنایت به اینکه در بودجه‌های سنوات قبل و بودجه سال جاری کل کشور، هیچ‌گونه معافیتی برای کتابخانه‌های عمومی و سازمان صداوسیما از پرداخت عوارض شهرداری پیش‌بینی نشده است، آیا اماکن و سازمان مذکور از پرداخت عوارض قانونی شهرداری معاف هستند؟

با عنایت به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با الحاقات و اصلاحات بعدی و لحاظ تبصره ۲ ماده قانونی مذکور و نسخ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، صداوسیما و کتابخانه‌های عمومی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری‌ها معاف نیستند. ضمنا موارد معافیت موضوع تبصره ذیل بند «الف» ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ در محل خود قابل اعمال است.