جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

زن-چه-زمانی-مستحق-مهریه-می-شود؟

مطابق با قانون زمان دریافت مهریه توسط زن و پرداخت آن توسط شوهر باید در زمان خاص انجام شود.

همه ما می دانیم که مهریه حق قانونی زن است اما گاهی اوقات ممکن است این سوال پیش بیاید که زن چه زمانی می‌تواند مهریه خود را دریافت کند.

بر اساس آنچه که در قانون نوشته شده است پس از عقد ازدواج زن مالک مهر خود می شود و می تواند هر نوع تصرفی که می‌خواهد در آن انجام دهد و در مقابل شوهر موظف است پس از آن که ازدواج به ثبت رسید هر زمانی که زن درخواست داشت مهریه را به صورت تمام و کمال به او پرداخت کند.

 توجه به این نکته ضروری است که اگر مهریه وجه رایج کشور باشد آنگاه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود باید محاسبه و به زن پرداخت شود البته اگر دو طرف هنگام عقد ازدواج به صورت دیگری در این رابطه تصمیم گیری کرده باشند مهریه به همان شکلی که تصمیم‌گیری شده پرداخت خواهد شد.