جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

در-محاکم-افراد-مختلف-چه-نام-هایی-دارند-؟

هر یک از افراد در محاکم با نام مشخصی معرفی می‌شوند که در اینجا تعدادی از آن‌ها معرفی شدند.

 برای همه افرادی که در محاکم حاضر می شوند یا مورد محاکمه قرار می‌گیرند اصطلاحات متعددی وجود دارد و آنها با نام مشخص معرفی می‌شوند که در اینجا به معرفی برخی از این اصطلاحات می‌پردازیم.

مجرم کسی است که حکم قطعی محکومیت برای او صادر شده باشد و بر همین اساس تا قبل از استفاده از عبارت مجرم برای شخص تحت تعقیب برخلاف اصل برائت است.

مظنون به کسی گفته می‌شود که درمرحله کشف وتعقیب درمظان اتهام قرار میگیرد.

مشتکی عنه مظنونی است که دارای شاکی خصوصی است.

متهم یعنی فردی که پس از احضار یا جلب توسط مقام قضایی و نه ضابط به او تفهیم اتهام می‌شود و پس از تفهیم اتهام است که می‌توان برای او قرار تامین صادرکند و از او بازجویی کرد.