جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اعلام-نرخ-دیه-1400-به-صورت-کل-و-جزء

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در ماه‌های عادی ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد که از ابتدای فروردین امسال لازم الاجرا است‎.‎

غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست خبری سال ۹۹ نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ را بر اساس مصوبه شورای عالی قضائی، در ماه‌های عادی ۴۸۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان اعلام کرد‎.

‎بر همین اساس مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۱۵۰ میلیون تومان و این مقدار در ماه‌های حرام، ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد‎.

‎مطابق با قانون، نرخ دیه به صورت جزء هم متفاوت می‌شود و در هر سانحه‌ای که منجر به پرداخت دیه شود باید مقادیر مختلفی از دیه پرداخته شود‎.

‎ نرخ جدید دیه ۱۴۰۰ به صورت کل و جزء به این شرح است‎:

‎دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان،دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰ میلیون تومان،یک دینار شرعی۴۸۰ هزار تومان،یک درهم شرعی ۴۸ هزار تومان،یک نفر شتر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان،یک ده هزارم دیه کامل۴۸ هزار تومان،یک هزارم دیه کامل۴۸۰ هزار تومان،یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان،نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان،یک دهم درصد ۴۸۰ هزار تومان،دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰ هزار تومان،سه دهم درصد دیه کامل یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان،چهار دهم درصد دیه کامل یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان،پنج دهم درصد دیه کامل۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان،شش دهم درصد دیه کامل۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان،هفت دهم دصد دیه کامل ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان،هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰ تومان،

نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰ تومان،یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰تومان،یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰ تومان،یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰ تومان،یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰ تومان،یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰ تومان،یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰ تومان،یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰ تومان،یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰تومان،یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰ تومان،یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰ تومان،دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان،دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان،سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ تومان،سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰تومان،چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان،چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰تومان،پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰ تومان،پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰تومان،شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان،شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰تومان،هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰تومان،هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان،هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان،هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰تومان،نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰تومان،نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰تومان،ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان،نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان،ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان،ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان،خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰تومان،چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰تومان،چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان،یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان،یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان،حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان،دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان،متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰تومان،سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰تومان،موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان،هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان،منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰تومان،ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان،جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان،دامغه (ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان،سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان،کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان،سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان،سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰تومان،دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان،دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان،دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان،دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰۰ تومان،دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان،دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان،دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان ودیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان.این مقادیر دیه در قانون آمده است و با تصمیم پزشکی قانونی مقداری که قاضی تعیین کند باید بر اساس این جدول پرداخته شود‎.‎