جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

غصب-با-چه-منفعتی-انجام-می-شود-؟

در قانون درباره غصب و منافعی که از آن به دست می‌آید صحبت شده و منافع آن بیان شده است.

  غصب زمین‌های بیت المال با ترفند و شگرد‌های خاص علاوه بر آسیب‌های محیط زیستی مشکلاتی را گریبانگیر ساکنان شهار میکند از این رو بد نیست کمی بیشتر با مفهوم غاصب آشنا شویم.

شاهد هستیم افراد زیادی زمین‌های بیت‌المال را با ترفند‌هایی غصب کرده  که به این افراد غاصب گفته می‌شود یعنی افرادی که مال دیگری را بر خلاف میل و رضای او تصرف کند.

غاصب در قبال منافع مغصوب، ضامن است؛ ماده ۳۶۶ قانون مدنی بیان می‌کند هرگاه کسی به بیع فاسد (خرید و فروش فاسد)، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن مال، تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود عین به معنای خود مال و منافع به معنای منفعت‌هایی است که از مال به دست می‌آید.

البته منافع خود  اقسامی دارد مانند منافع مستوفات و غیرمستوفات که هر کدام تعاریفی دارند.

منافع مستوفات، به این معنی است که شخص پس از تسلط بر مال دیگری از آن بهره‌مند می‌شود و منافع غیرمستوفات، منافعی است که غاصب و مالک از آن بهره‌مند نشوند.

در تشریح منافع مستوفات می‌توان گفت که غاصب آن را استیفا کرده است مثلا از شیر گوسفند غصبی استفاده کرده که در این صورت باید مزد آن را بپردازد.

منافع غیر مستوفات؛ به منافعی گفته می‌شود که تلف شده، زیرا غاصب از آن استفاده نکرده و مالک هم از آن محروم شده است.

باید توجه داشت صرف محروم کردن مالک از استفاده از مال عمل غصب محسوب نمی‌شود؛ در ماده ۳۰۹ قانون مدنی آمده، هرگاه شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود فرد تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود. همچنین اتلاف مال در ماده ۳۰۹، شامل اتلاف منفعت نیز خواهد شد.