جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

رای-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-در-خصوص-مبدا-محاسبه-خسارت-تاخیر-تادیه-وجه-چک

رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

مطابق رای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک است.

مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.