جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

نحوه-ابطال-تقسیم-نامه-ارث

بر اساس قانون مدنی، اگر کسی خواستار ابطال تقسیم ارث باشد، این کار جز از طریق شکایت و صدور رای انجام نمی‌گیرد.

در خصوص تقسیم اموال متوفی به صورت انحصار وراثت و تفاهم وراث بر سر تقسیم باید گفت که ممکن است در مرحله تقسیم یا بعد از تقسیم یکی از وراث به دلیل اعتراض به نحوه تقسیم در دادگاه علیه وراث دیگر طرح شکایت کند و خواستار ابطال تقسیم شود. اما ابطال تقسیم‎نامه ارث به چه صورت است؟

ممکن است در مرحله تقسیم اموال متوفی به صورت انحصار وراثت و تفاهم وراث یا بعد از تقسیم،  یکی از وراث به دلیل اعتراض به نحوه تقسیم در دادگاه علیه وراث دیگر طرح شکایت کند و خواستار ابطال تقسیم شود.

در رابطه با ابطال تقسیم‎نامه ارث می‌توان گفت که مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی در مورد راه‌های بطلان تقسیم بحث می‌کند و اعلام می‌دارد اگر کسی خواستار ابطال تقسیم باشد این کار جز از طریق شکایت و صدور رای انجام نمی‌گیرد.

این موارد قانونی به صراحت اعلام می‎کند که اگر بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت کردن اموال به صورت نادرست انجام شده است و این امر برای دادگاه اثبات شود، تقسیم باطل خواهد شد.

با اینکه امر تقسیم اموال معمولا با نظارت کارشناس صورت می‌گیرد، باز ممکن است بر اثر اشتباهی در ارزیابی اموال، سهم برخی از وراث کمتر یا بیشتر از اموال متوفی تعیین شود. در این صورت تقسیم اموال به غلط صورت گرفته و این تقسیم باطل خواهد بود و به دلیل این اشتباه که در تقسیم موثر شده است، باید تقسیم بر هم زده شود و دوباره صورت گیرد.

هر گاه بعد از تقسیم، یکی از وراث صاحب مالی شده و بعد معلوم شود در مال عیبی وجود دارد، می‌تواند به دلیل وجود این عیب، تقسیم مزبور را برهم زند و می‌تواند با اثبات عیب و اینکه در زمان تقسیم از وجود عیب خبر نداشته است، تقاضای ابطال تقسیم کند.

یکی از مواردی که بیشترین تقاضای ابطال تقسیم‎نامه ارث در مورد آن ارائه می‌شود، مربوط به حکم تقسیم املاک و اداره آن به صورت مشاع است که به دلیل مشکلات عدم رضایت وراث از شراکت در ملک مشاع ایجاد می‎شود و وراث تقاضای تقسیم و افراز کردن آن و مشخص شدن سهم خود از ملک را دارند.

در این صورت با تقاضای وراث و ابطال تقسیم‎نامه و تشکیل جلسه مشترک با حضور کارشناس افراز و وراث، ملک با وجود شرایط وسعت می‌تواند مورد افراز واقع شده و سهم هر مالک از ملک مفروض‎شده مشخص شود.

در صورتی که در تقسیم اموال متوفی تقسیم به‎گونه‌ای صورت گیرد که سهم یکی از وراث با وارث دیگر تداخل پیدا کند و حقی از او ضایع شود، آن وراث می‌تواند با مراجعه به دادگاه محل صدور رای، تقسیم درخواست ابطال تقسیم را ارائه دهد و خواستار تقسیم مجدد اموال شود.

در صورت ابطال تقسیم‎نامه و تقسیم مجدد به حکم دادگاه، مالکیت وراث بر اموال خود باطل و منحل شده و با تقسیم مجدد سند مالکیت بعد از رفع مشکل باطل شدن تقسیم دوباره برای وراث صادر می‌شود.