جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

موارد-عذر-موجه-برای-عدم-حضور-در-دادگاه

طرفین دعوا قانونا موظف هستند در جلسات دادرسی شرکت کنند، اما مواردی وجود دارد که عذر موجه عدم حضور متهم در جلسات دادگاه است.

احسان عابدین، وکیل دادگستری درباره مواردی که متهم می‌تواند در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و عدم حضور او عذر موجه محسوب می‌شود، اظهار کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی پیش‎بینی شده است که با وقوع آنها متهم حق دارد در جلسات دادسرا و دادرسی حضور نداشته باشد. این موارد در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است.

وی ادامه داد: مطابق این ماده قانونی، اگر متهم مبتلا به بیماری شود که او را از راه رفتن یا حرکت کردن باز دارد، وی می‌تواند در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و عذر او موجه شناخته می‌شود، ابتلا به بیماری کرونا نیز برای متهم حق عدم حضور ایجاد می‌کند.

این وکیل دادگستری در گفت‏وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: یکی دیگر از دلایلی که به عنوان عذر موجه برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا شناخته می‌شود، فوت همسر یا یکی از نزدیکان تا درجه سوم از طبقه دوم است.

وی با بیان اینکه حوادث قهری نیز عذری موجه در این مورد محسوب می‌شود، تصریح کرد: وقوع برخی حوادث قهری مانند سیل، زلزله و طوفان با این شرط که باعث عدم امکان تردد شده باشند، به متهم این اجازه را می‌دهد که در جلسات دادگاه شرکت نکند؛ همچنین بازداشت یا توقیف بودن متهم قانونا عذر موجه شناخته می‌شود؛ البته چنانچه متهم در بازداشت باشد، بازپرس می‌تواند وی را از بازداشتگاه احضار کند، ولی عدم اطلاع بازپرس از بازداشت متهم و عدم حضور وی بنا به این دلیل، عذر موجه محسوب می‌شود. عابدین با بیان اینکه عذر موجه دیگر، دیر رسیدن ابلاغیه به دست متهم است، اظهار کرد:  اگر ابلاغیه پس از زمان تشکیل جلسات دادگاه یا دادسرا به دست متهم برسد یا زمانی به او ابلاغ شود که متهم فرصت حضور در جلسات را نداشته باشد عدم حضور متهم قانونا موجه محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در تبصره ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بند دیگری به ماده اضافه شده که به موجب آن هر مورد و اتفاق دیگری که از نظر بازپرس ،عذر موجه شناخته شود، قانونا نیز عذر موجه برای عدم حضور متهم محسوب می‌شود و برای متهم تبعات قانونی ندارد؛ با این توضیح حتی اگر موارد فوق نیز محقق نشود، ولی بازپرس تشخیص دهد عدم حضور متهم بر اساس عذر موجه بوده است، عدم حضور وی تبعات قانونی نخواهد داشت؛ برای مثال در صورتی که ابلاغیه به دست یکی از بستگان متهم رسیده باشد و او ادعا کند این ابلاغیه را به او نرسانده‎اند، بازپرس بنابر تشخیص خود می‌تواند این را جزء مواردی به حساب آورد که عذر موجه عدم حضور باشد.

وی گفت: البته مدتی که متهم می‏تواند به علت عذر موجه در جلسات حضور نداشته باشد، محدود است، برای مثال اگر سیل موجب مسدود شدن راه‌های حمل و نقل شده باشد متهم تا پایان این وضعیت می‌تواند در جلسات شرکت نکند و باید وقت مجددی برای جلسات دادرسی و دادگاه تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ شود.