جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

نحوه-طلاق-به-درخواست-زوج-یا-زوجه

حق طلاق از سوی مرد، همیشه و در هر شرایطی قابل اعمال خواهد بود؛ مشروط به اینکه، حقوق و واجبات مالی زن پرداخت شود.

مقررات مربوط به طلاق در قانون مدنی ایران، برگرفته از فقه امامیه و دین مبین اسلام است و بر اساس قانون ما، حق طلاق مختص به مرد است و زن حق طلاق نخواهد داشت.

مرد می‎تواند هر زمان که مایل باشد حقوق و واجبات مالی زن خود را پرداخت کند و وی را مطلقه کند. در این خصوص هیچ استثنایی قابل تصور نیست.

همچنین حق مرد برای طلاق همسرش تحت هیچ عنوان قابل واگذاری یا انتقال به غیر نخواهد بود. بنابراین این مطلب که مردی در ضمن عقد نکاح، حق طلاق خود را به همسرش واگذار کرده، واجد اعتبار حقوقی و شرعی نیست. البته مرد می‎تواند برای اعمال حق طلاق، وکالت به غیر دهد.

همانطور که گفته شد، برای اینکه مرد بتواند زن خود را طلاق دهد نیاز به ارائه دلیل نیست و او می‌‎تواند هر زمانی که اراده کرد، همسر خود را مطلقه کند.

در حقیقت، طلاق به درخواست مرد دارای محدودیت‎های طلاق به درخواست زن نخواهد بود و مردان در این مورد آزادی عمل بسیاری دارند. شاید تنها مانع طلاق به درخواست مرد، پرداخت واجبات مالی زوجه است.

چنانچه مرد قصد داشته باشد بدون دلیل شرعی و قانونی، همسر خود را مطلقه کند، زن نیز این حق را دارد تا حقوق مالی خود نظیر مهریه، نفقه، جهیزیه (در صورتی که جهیزیه آورده باشد)، اجرت‎المثل ایام زوجیت، نحله و همچنین شرط تنصیف دارایی را از همسر خود مطالبه کند. ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن یا رضایت وی خواهد بود.

موضوع دیگری که در اینجا پیش می‎آید، شرط مربوط به تنصیف دارایی است. این شرط در صورت جمع بودن موارد زیر اجرا می‎شود:

طلاق به درخواست مرد باشد؛ مرد بدون داشتن دلیل شرعی و قانونی، درخواست طلاق دهد و زوجه مشکل یا عذری در انجام وظایف همسری خود نداشته باشد. با جمع بودن این موارد، شرط تنصیف دارایی قابل اجرا خواهد بود.
البته این شرط، صرفا شامل آن دسته از اموال متعلق به مرد  می‎شود که در طول زندگی مشترک به دست آمده باشد.

در واقع شرط تنصیف دارایی، اموالی را که پیش از زندگی مشترک یا پس از آن به‎دست آمده باشد، شامل نمی‎شود.

 طلاق به درخواست زن

همانطور که گفته شد، بر اساس مقررات قانونی کشور ما که برگرفته از دین مبین اسلام بوده، حق طلاق مختص به مرد است و او هر زمانی که بخواهد می‌تواند با ادای حقوق و واجبات مالی، زن خود را طلاق دهد.

همچنین مرد می‎تواند اعمال این حق را به زن یا هر شخص واجد صلاحیت دیگری وکالت دهد‌.

بنابراین مرد به منظور مراجعه به مراجع قانونی و مطلقه کردن زن خود، هیچ گونه محدودیتی ندارد.

اما بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، زن به منظور درخواست طلاق، اختیار و آزادی عمل مرد را نخواهد داشت. بلکه تنها در موارد محدود قانونی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و حکم طلاق خود را تحصیل کند.

برای اینکه زن بتواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق دهد، اثبات شرایطی لازم است.

 ترک انفاق

به گزارش گروه وکلای رسمی، در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زن ابتدا باید به مرجع قضایی صالح مراجعه کرده و همسر خود را الزام به پرداخت نفقه کند.

انجام این مهم می‎تواند از دو مسیر حقوقی و کیفری صورت گیرد.

در صورتی که رای دادگاه به طور قطعی مبنی بر ترک انفاق از سوی زوج باشد، دلیل موجهی به منظور تقدیم دادخواست طلاق از جانب زن خواهد بود.

زن می‎تواند با حکم قطعی ترک انفاق از جانب مرد، دادخواست خود را به منظور طلاق تقدیم دادگاه خانواده کند.

 عسر و حرج

در مواردی که ادامه و بقای زندگی مشترک موجب عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل برای زن شود، این مورد از موارد طلاق به درخواست زن خواهد بود.

قانون مدنی ایران مصادیقی از عسر و حرج را به عنوان مثال ذکر کرده است.

اما عسر و حرج می‎تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی و سایر اوضاع و احوال، از سوی قاضی احراز شود.

برای مثال، ضرب و جرح عمدی زن توسط مرد، ترک زندگی مشترک به مدت طولانی، محکومیت قطعی زوج به مجازات‌های شدید کیفری و اعتیاد به مواد مخدر به‎طوری که زندگی مشترک را دچار اختلال کند، می‎تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

 وکالت در طلاق

همانطور که گفتیم، حق طلاق مختص به مرد بوده و در نظام حقوقی ایران، زن دارای حق طلاق نیست. اما مرد می‎تواند، زن یا هر شخص دیگری را وکیل در طلاق کند. در صورتی که زن از همسر خود وکالت در طلاق داشته باشد، می‌تواند به منظور تقدیم درخواست طلاق، به دادگاه صالح مراجعه کند.

 غیبت مرد برای مدت بیش از ۴ سال

در صورتی که شوهر برای مدتی بیش از چهار سال  غایب مفقودالاثر باشد، زن می‎تواند با رعایت مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی به دادگاه خانواده مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند.

 تخلف از شروط مندرج در سند ازدواج

در صورتی که مرد از شرایط مندرج در سند ازدواج تخلف کند، زن وکیل است با مراجعه به دادگاه از جانب مرد خود را طلاق دهد. در انتهای سند ازدواج، دوازده شرط جداگانه وجود دارد که مرد در حین جاری شدن عقد می‎تواند هر یک از آنها را مورد پذیرش و امضا قرار دهد. در صورتی که این شرایط مورد پذیرش قرار بگیرد و سپس از آن تخلف شود، زن می‎تواند دادخواست طلاق خود را تقدیم دادگاه کند. رسیدگی به همه دعاوی مربوط به طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است، البته در حال حاضر شما می‎توانید به منظور ثبت دادخواست خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واقع در هر یک از نقاط ایران مراجعه کنید.