جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

 آیا مجازات تبصره 5 ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و درجه هفت است؟ در فرض سوال، امکان تعلیق مجازات انفصال موقت از خدمت به مدت یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد؟

با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم‌بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‎های مالی مصوب سال 1394 هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یک سال موضوع تبصره 5 ماده‎واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 نیز بر اساس شاخص‎های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره‎های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‎شود. به طور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‎تواند بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال تعلیق کند و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات‎ها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون اخیرالذکر ممنوع است، در بندهای ذیل این ماده صراحتاً بیان شده که جرم موضوع استعلام از جمله آنها نیست. در نتیجه دادگاه می‎تواند اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی موضوع تبصره 5 ماده‎واحده صدرالذکر را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت یک تا پنج سال معلق کند.

آیا هیات‎امنای موسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقی هستند، می‎توانند فردی را به عنوان نماینده یا وکیل در جلسه هیات معرفی کنند تا از طرف آنها اظهار نظر کند یا حق رأی نیز داشته باشد؟ یا اینکه حضور و آرای هیات‎امنا، قائم به شخص است؟ در صورت سکوت اساسنامه موسسه در این خصوص، پاسخ چیست؟

مستفاد از بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و مواد یک و 5 دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیردولتی و خیریه مصوب سال 1387 و ماده 11 اساسنامه نمونه پیوست دستورالعمل یادشده و با عنایت به ماهیت و اهداف مؤسسات خیریه و وظایف مهم اعضای هیأت‌امنای این مؤسسات و شرایط خاص آنها از جمله نحوه انتخاب و عزل اعضای هیأت‎مدیره و بازرسان، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین خط مشی کلی مؤسسه و اتخاذ تصمیم پیرامون انحلال آن، وظایف اعضای هیأت‎امنای این مؤسسات قائم به شخص بوده و قابل تفویض از طریق اعطای نمایندگی نیست