×

وجه التزام در قراردادها

وجه التزام در قراردادها

وقتی دو نفر قراردادی با هم منعقد می‎کنند، قرارداد بین آنها لازم‌الاجراست؛ یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند

وجه-التزام-در-قراردادها

وقتی دو نفر قراردادی با هم منعقد می‎کنند، قرارداد بین آنها لازم‌الاجراست؛ یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند.

حال اگر یکی از دو طرف قرارداد در موعد مشخص‎شده به تعهد خود عمل نکند، مبلغی را به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت کند. در حقوق به این مبلغ، وجه التزام گفته می‌شود.منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی، قرارداد به صورت قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله، مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد.در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

الف) در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد.

در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با  احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین‎شده را مطالبه کند.

ب) به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.

در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.