جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

نحوه-اثبات-جرم-ورود-به-عنف

نحوه اثبات جرم ورود به عنف در دادگاه، از طریق استناد به  روش هایی همچون شهادت شهود، اقرار مرتکب جرم یا علم قاضی امکان پذیر است. از جمله مدارک لازم برای اثبات جرم ورود به عنف نیز می توان به ارائه گزارش ضابطان قضایی یا استشهادیه شهود اشاره کرد که در صدور حکم موثر است.

ارزش و اهمیت حق مالکیت، تا حدی است که اگر شخصی، اقدام به ایراد آسیب و خسارت نسبت به آن کند، می توان وی را به لحاظ کیفری، مورد تعقیب قرار داد.در همین ارتباط، جرایمی نیز در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت منازل و املاک دیگران مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهمترین آنها می توان به جرم ورود به عنف اشاره کرد. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که جرم ورود به عنف چیست و چه شرایطی دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که جرم ورود به عنف به این معناست که شخصی بدون اجازه و رضایت دیگری و بدون اینکه حکم یا مجوزی برای ورود به منزل دیگری داشته باشد، با زور، اجبار یا تهدید، به منزل دیگری وارد شود که در این صورت می توان از ورود به عنف یا ورود با زور سخن گفت.ورود به عنف ضمن ماده 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.بر اساس این ماده، هر کس با عنف (زور) یا تهدید، به منزل یا مسکن فرد دیگری وارد شود، به مجازات 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می شود. همچنین در صورتی که جرم ورود به عنف، توسط دو نفر یا بیشتر انجام شده باشد و حداقل یکی از این افراد، سلاح حمل کنند، به مجازات حبس از یک تا 6 سال محکوم خواهند شد.اما پرسشی که در این خصوص ممکن است مطرح شود، این است که نحوه اثبات جرم ورود به عنف چگونه است و به عبارت دیگر، در صورتی که شخصی با زور یا تهدید، به منزل دیگری، وارد شد و شاکی یا بزه دیده، قصد شکایت از جرم ورود به عنف را داشت، از چه روش هایی می تواند اقدام به اثبات جرم ورود به عنف کند؟

در پاسخ باید گفت اصولا، در پرونده های کیفری، شاکی باید با توسل به یکی از ادله اثبات دعوی در امور کیفری، اقدام به اثبات ادعای خود کند.از جمله مهمترین روش های اثبات کننده جرم در قانون آیین دادرسی کیفری می توان به شهادت شهود، اقرار مرتکب جرم، سوگند و قسامه و نیز علم قاضی اشاره کرد که هر یک از این راه ها و روش ها ، شرایط و احکام مخصوص به خود را دارند و بعضا در دعاوی خاصی، قابل استفاده هستند.

  نحوه اثبات جرم ورود به عنف با شهادت شهود

شهادت، به معنای این است که شخصی که وقوع یا عدم وقوع جرم را مشاهده کرده است، نزد مقام قضایی حاضر شده و مشاهدات خود را بیان کند.البته اشخاصی که قرار است در دادگاه شهادت دهند تا جرمی اثبات شود، باید شرایط و نصاب خاصی داشته باشند.از جمله شرایط شهادت در دعاوی کیفری برای اثبات جرم ورود به عنف و سایر جرایم، این است که شاهد واجد شرایطی همچون بلوغ، عقل و عدالت بوده و با طرفین دعوی، خصومت شخصی نداشته و نفع شخصی نیز در پرونده برای وی متصور نباشد.همچنین ولگرد بودن یا اشتغال به تکدی گری و ولگردی، مانع از پذیرش شهادت شهود در دادگاه است.لازم به ذکر است که برای اثبات جرم ورود به عنف، نیاز به معرفی دو نفر شاهد مرد است.اما در ارتباط با اینکه نحوه اثبات جرم ورود به عنف از طریق شهادت شهود چگونه است، باید گفت که شاکی ضمن طرح شکواییه خود باید به شهادت شهود، استناد کرده و در صورت تعیین وقت رسیدگی، شهود خود را نیز در دادگاه حاضر کند.در این صورت دادگاه با استماع شهادت شهود در صورتی که شرایط شهادت شرعی را احراز کند، می تواند حکم به مجازات فرد مجرم صادر کند و در صورتی که تعداد شهود یا شرایط آنها، مطابق قانون نباشد، پذیرش شهادت آنها منوط به نظر قاضی است.

  نحوه اثبات جرم ورود به عنف بدون شاهد

یکی دیگر از روش های اثبات جرم ورود به عنف، استناد به اقرار مرتکب جرم ورود به عنف است. اقرار به این معناست که شخص مرتکب جرم ورود به عنف، نزد قاضی دادگاه، اعتراف به ارتکاب جرم کند.در این صورت، اقرار مرتکب دلیل موثری برای اثبات جرم ورود به عنف خواهد بود.لازم به ذکر است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم ورود به عنف از طریق اقرار، به این صورت است که مرتکب، یک مرتبه اقرار کند که جرم ورود به عنف را مرتکب شده است.البته استناد به اقرار برای اثبات جرم ورود به عنف، منوط به این است که اقرارکننده، در حین اقرار به جرم، عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد.
همچنین اقرار باید به لفظ باشد. اقرار، باید به قطع و یقین و همچنین، صریح و بدون ابهام باشد تا قاضی، بر اساس آن حکم صادر کند.یکی دیگر از روش های اثبات جرم ورود به عنف، استناد به علم قاضی، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی است.استناد به علم قاضی برای اثبات جرم وورد به عنف، به این صورت است که قاضی دادگاه، از طریق اسناد و مدارک ارائه شده در پرونده و به هر دلیل دیگری، علم و اطمینان پیدا کرده باشد که آن شخص، مرتکب جرم ورود به عنف شده است.به عنوان نمونه ، در صورتی که فیلم دوربین های مداربسته، نشانگر ورود به عنف توسط مرتکب باشد و قاضی دادگاه با ملاحظه مدارک مربوط به آن، علم به ارتکاب جرم توسط فرد پیدا کند، می تواند حکم به مجازات مرتکب صادر کند.

همچنین هر سند و مدرک دیگری که نشانگر وقوع جرم توسط مرتکب باشد، می تواند موجب حصول علم قاضی و اثبات جرم ورود به عنف شود.حتی در مورد شهودی هم که در خصوص پرونده، در دادگاه حاضر شده و شهادت داده، اما شرایط و نصاب شهادت شرعی را نداشته باشند، قاضی دادگاه می تواند با استناد به شهادت آنها، به علم و یقین رسیده و حکم صادر کند.همچنین در صورتی که گزارش پلیس یا ضابطان قضایی در پرونده، بیانگر وقوع جرم ورود به عنف باشد، قاضی دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه، می تواند حکم به مجازات مرتکب صادر کند.

  نحوه اثبات جرم ورود به عنف با سوگند

بر اساس قانون،  قسم خوردن نیز از جمله راه ها و روش های ثابت کننده جرم است. با این حال، بر اساس قانون مجازات اسلامی، سوگند یا قسم خوردن، برای اثبات تمامی جرایم، کاربرد ندارد.به عبارت دیگر، بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سوگند در امور کیفری برای اثبات حدود و تعزیرات ، کاربردی ندارد و صرفا در مورد مجازات هایی همچون قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم کاربرد دارد.بنابراین باید گفت که اثبات ورود به عنف از طریق سوگند خوردن شاکی، امکان پذیر نیست و باید به استناد مدارک موجود همچون گزارش ضابطان قضایی و مواردی از این قبیل، جرم ورود به عنف ثابت شود یا اینکه با معرفی شهود به دادگاه و گرفتن اقرار مرتکب، اقدام به اثبات این جرم کرد.