جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تکالیف-حق-العمل-کار-در-قبال-آمر

حق‌العمل‌کار کسى است که معاملاتى را به نام خود ولى به‌ حساب شخص دیگرى که او را آمر مى‌گویند، انجام دهد و در مقابل این کار، حق‌العمل‌ کار را دریافت کند.

حق‌العمل‌کار به کسى گفته مى‌شود که معاملاتى را به نام خود ولى به‌ حساب شخص دیگرى که او را آمر مى‌گویند، انجام دهد و در مقابل این کار، حق‌العمل‌ کار را دریافت کند که خود حق‌العمل‌ کار به‌عنوان یک طرف معامله است.حق العمل کار باید از همه اقداماتى که انجام مى‌دهد، آمر را مطلع و باخبر کند، به‌خصوص در صورت انجام مأموریت که فورى و بدون وقفه باید به اطلاع او برسد.در صورتى ‌که آمر دستور بیمه اموال را داده باشد، حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموال خواهد بود و در غیر این ‌صورت تکلیفى ندارد.در صورتى ‌که کالایى براى فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده باشد که داراى عیوب و نواقص ظاهرى باشد، باید به ‌هر طریق ممکن مال‌التجاره را حفظ کرده و براى محفوظ نگاه داشتن حقوق آمر در خصوص رجوع از معامله، آمر را از جریان امر آگاه و مطلع کند، در غیر این صورت، مسئول خسارت وارده خواهد بود.در صورتى ‌که کالا براى فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده باشد و بیم فساد آن برود، حق‌العمل‌کار مى‌تواند آن را بفروشد و در صورتى ‌که لازم باشد با اجازه دادستان آن محل اقدامات لازم را انجام دهد.

در صورتى‌ که حق‌العمل‌کار مقصر شناخته شود باید از عهده همه خساراتى که وارد کرده است، برآید. در صورتى ‌که حق‌العمل‌کار کالایى را به کمتر از آنچه آمر معین کرده است، به فروش برساند، مسؤول تفاوت قیمت آن خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت کند که براى اجتناب و پرهیز از ضرر بیشتر، اقدام کرده است. در صورتى ‌که حق‌العمل‌کار کالایى را به کمتر از آنچه آمر معین کرده، بخرد یا بیشتر از قیمتى که تعیین کرده است، به‌فروش برساند، حق استفاده از تفاوت قیمت را نداشته، بلکه باید آن را به ‌حساب آمر منظور کند. هرگاه حق‌العمل‌کار بدون رضایت مالک، مالى را نسیه بفروشد یا قسطى بدهد و ضررى از آن ناشى شود، ضرر متوجه خود او خواهد بود؛ مگر اینکه به‌ موجب عرف تجارتى، انجام چنین امرى معمول باشد که در این‌ صورت حق‌العمل‌کار، مأذون محسوب مى‌شود.