جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

شرایط-انتقال-شرکت

انتقال شرکت، عبارت است از اینکه مالکیت شرکت پس از طی مراحل واگذاری مالکیت شرکت نظیر ثبت صورت جلسه تغییرات در سامانه جامع ثبت شرکت ها، تماما به افرادی جدید واگذار شود و سهامداران و مدیران شرکت تغییر کنند. از جمله مزایای انتقال شرکت، این است که مالکان جدید برای داشتن یک شرکت، از طی کردن مراحل و پیچیدگی های زمانبر ثبت و تاسیس شرکت و شخصیت حقوقی نظیر دریافت کد اقتصادی یا اخذ مجوز، بی نیاز می شوند و مالکان قدیم نیز مراحل زمانبر و پرهزینه انحلال را طی نخواهند کرد.

شرکت های تجاری، از جمله شخصیت های مهم حقوقی هستند که دارای انواع مختلفی نظیر شرکت سهامی و غیرسهامی بوده و مراحل و پیچیدگی های خاص خود را در هنگام تاسیس و ثبت دارند.از جمله مهمترین مراحل ثبت شرکت، مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و انتخاب گزینه تاسیس شخصیت حقوقی و پر کردن فرم های مربوطه است.سپس متقاضی باید نسبت به پرداخت حق تمبر ثبت شرکت و سایر هزینه ها نظیر هزینه آگهی در روزنامه رسمی و هزینه انتخاب نام، اقدام کند.با وجود مراحل طولانی تاسیس شرکت و هزینه های بالایی که برای ثبت یک شرکت تجاری می شود، نظیر هزینه تمبر ثبت، هزینه انتخاب نام و سایر موارد و آثار حقوقی که ثبت یک شرکت به دنبال دارد، گاهی به دلایلی شرکا تصمیم بر انحلال این شخصیت حقوقی می گیرند و بدین طریق می خواهند از ادامه فعالیتی که شرکت برای آن تاسیس شده بود، انصراف دهند.

انحلال شرکت، به معنای پایان یافتن حیات شرکت است و مراحل مخصوص به خود را دارد.از جمله مراحل انحلال شرکت، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم کردن صورت جلسه انحلال شرکت، تصمیم گیری در خصوص امور مربوط به تصفیه شرکت، پرداخت مالیات های شرکت، ثبت صورتجلسه تغییرات در سامانه جامع ثبت شرکت ها و سپس مراجعه مدیر تصفیه به اداره ثبت شرکت ها، جهت امضای مدارک مربوط به انحلال است. یکی از راه هایی که می تواند جایگزین انحلال شرکت شود، انتقال شرکت یا در فروش آن است.منظور از انتقال شرکت یا فروش آن، این است که مالکیت آن، به طور کامل به اشخاصی جدیدی واگذار شود و مالکان جدید اقدام به فعالیت در حوزه تخصصی شخصیت حقوقی منتقل شده کنند.انتقال شرکت به جای انحلال آن، دارای مزایای منحصر به فرد خود، برای مالکان قدیم و مالکان جدید خواهد بود.

از جمله مزایای انتقال شرکت، با رعایت نحوه خرید و فروش آنها و رعایت مراحل واگذاری مالکیت شرکت ها این است که مالکان جدید برای داشتن یک شرکت، از طی کردن مراحل و پیچیدگی های زمانبر ثبت و تاسیس شرکت و شخصیت حقوقی نظیر دریافت کد اقتصادی، اخذ مجوز، آگهی در روزنامه رسمی، جذب سهامدار در شرکت های سهامی و مواردی از این دست، بی نیاز می شوند و مالکان قدیم نیز مراحل زمانبر و پرهزینه انحلال را طی نخواهند کرد.شرایط انتقال شرکت، به دو دسته شرایط عمومی و اختصاصی، قابل تقسیم هستند.

  شرایط عمومی انتقال شرکت

از آنجایی که انتقال شرکت، به معنای خرید و فروش آن است، هنگام انتقال باید شرایط عمومی صحت قراردادها وجود داشته باشد.قصد و رضای طرفین معامله، اهلیت داشتن آنها، مشخص بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت آن، از جمله شرایط عمومی انتقال شرکت هاست.در صورتی که شرایط عمومی صحت قراردادها، در نقل و انتقال شرکت وجود نداشته باشد، انجام معامله انتقال شرکت، صحیح نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر معامله کننده، محجور بوده یا فعالیت شرکت، غیرقانونی باشد، انتقال صحیح نیست.

 شرایط اختصاصی انتقال شرکت

شرایط اختصاصی انتقال شرکت، ناظر بر این است که ممنوعیت های موجود در قانون اساسی و قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، برای نقل و انتقال وجود نداشته باشد.به عنوان مثال، از بین مالکان جدید، شخصی که قصد دارد، عضو هیات مدیره شود، از کارمندان دولت، ورشکستگان یا بدهکاران مالیاتی نبوده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تبعی نداشته باشد.

 نحوه انتقال شرکت

نحوه خرید و فروش و مراحل واگذاری مالکیت شرکت ها، مطابق مراحل زیر است و شامل تنظیم صورت جلسه مربوط به ورود مالکان و اعضای جدید؛ تنظیم صورت جلسه مربوط به خروج مالکان قدیم؛ تنظیم صورت جلسه جدید و تعیین سمت ها و افراد دارای حق امضا؛ آگهی کردن آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی با پرداخت هزینه آن؛ تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه در دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود؛ مراجعه به اداره مالیات و تسویه حساب مالیاتی؛ ثبت صورت جلسه تغییرات در سامانه جامع ثبت شرکت ها و مراجعه حضوری نماینده قانونی شرکت به اداره ثبت شرکت ها جهت پیگیری مراحل نهایی انتقال ی شود.

 مدارک لازم برای انتقال شرکت

همانطور که گفتیم، لازمه انتقال شرکت، ثبت تغیرات شرکت و صورت جلسه تغییرات آن در سامانه جامع ثبت شرکت ها است.مدارک لازم برای انتقال شرکت عبارت از مدارک هویتی نظیر کارت ملی و شناسنامه مالکان قدیم شرکت؛ مدارک هویتی مالکان جدید شرکت؛ روزنامه آخرین تغییرات شرکت؛ صورتجلسه آخرین تغییرات شرکت که در سامانه جامع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است؛ مدارک مربوط به شرایط مالیاتی شرکت، نظیر مفاصای حساب مالیاتی که حاکی از پرداخت بدهی مالیاتی شرکت است و نیز سندهای صادره از دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت های با مسئولیت محدود می شود.چنانچه یکی از شرکا، به هر دلیلی، قصد خروج از شرکت را داشته باشد، باید این امر را از طریق تکمیل اظهارنامه خروج از شرکت انجام دهد.