جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

توان-اجرایی-و-اثباتی-سند-رسمی

یکی از مهمترین روش های ثابت کردن یک ادعا در دادگاه آن است که سند مربوط به آن را به دادگاه ارائه کنیم که سند خود به دو نوع سند رسمی و سند عادی قابل تقسیم است.

سند لازم الاجرا سندی است که اگر شخصی که به موجب آن بدهکار شده است، بدهی خود را نپرداخت، دارنده سند می تواند بدون مراجعه به دادگاه، اقامه دعوا یا گرفتن حکم، به تشکیلات اجرایی مراجعه و متعهد را وادار به ایفای تعهدش کند.مثلا اگر شخصی به موجب یک سند رسمی، طلبی از دیگری داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند، طلبکار می تواند بدون مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا، به اجرای ثبت مراجعه کند تا ماموران اجرای ثبت طلب او را گرفته و به او بدهند. البته تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشند. مثلا سند مالکیت اگرچه یک سند رسمی است، اما در صورتی که شخص ثالثی آن ملک را غصب کند، دارنده ناچار است به دادگاه مراجعه کند.منظور از توان اثباتی سند رسمی، اثر سند رسمی در اثبات ادعای مطرح شده در دادگاه است. لذا از آن جهت که سند رسمی یکی از مهمترین ادله اثبات دعواست، می تواند قاضی را نسبت به درستی ادعای مطرح شده قانع کند.با اینکه سایر ادله اثبات دعوا مانند سوگند، شهادت، اقرار و ... از توان اثباتی برخوردارند، اما در برخی موارد قانونگذار تنها اثبات دعوا با سند رسمی را پیش بینی کرده است. برای مثال اشخاص در صورتی می توانند نسبت به املاک ثبت شده در دادگاه ها اقامه دعوا کنند که مالکیت آنها به موجب سند رسمی احراز شده باشد.