×

طلاق در قانون مدنی

طلاق در قانون مدنی

مبحث اول فصل دوم (در طلاق) از باب دوم (در انحلال عقد نکاح) کتاب هفتم از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در کلیات» پرداخته است

طلاق-در-قانون-مدنی

مبحث اول فصل دوم (در طلاق) از باب دوم (در انحلال عقد نکاح) کتاب هفتم از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در کلیات» پرداخته است.

  مبحث اول( در کلیات) فصل دوم (در مورد طلاق) از باب دوم (در انحلال عقد نکاح) کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۱۳۳ تا ۱۱۴۲ به   شرح زیر است:

فصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در کلیات

ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۴- طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵- طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

ماده ۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸- ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ماده ۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

منبع : ایسنا

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.