×

مصوبه افزایش مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی برقرار شده تا پایان سال 1401

مصوبه افزایش مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی برقرار شده تا پایان سال 1401

مصوبه افزایش مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی برقرار شده تا پایان سال 1401

مصوبه-افزایش-مستمری-مشمولین-قانون-تامین-اجتماعی-برقرار-شده-تا-پایان-سال-1401

تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ هیات وزیران

تصویبنامه درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی برقرار شده تا پایان سال ۱۴۰۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۱۱ مورخ ۹/۲/۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد:

۱- از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۱ برقرار شده است، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان چهل و یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد (۴۱.۷۹۷.۵۰۰) ریال و مشمولین ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان بیست و هفت درصد (۲۷ %) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان بیست و یک درصد (۲۱ %) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد (۲۰۵۰۷.۸۸۰) ریال افزایش می یابد.

۲- کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاههای اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می یابد.

منبع : اختبار

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.