جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

نشانی-مراکز-قضایی-استان-اصفهان

دادسرای عمومی و انقلاب شماره 1:

آدرس: اصفهان – خیابان 22 بهمن- مجتمع اداری امیر کبیر

تلفن: 5-2683351      فاکس: 2683349

شعب بازپرسی:

1-      بازپرسی شماره 3

2-      بازپرسی شماره 4

3-       بازپرسی شماره 6

4-       بازپرسی شماره 8

5-       بازپرسی شماره 13

شعب دادیاری :

1-      دادیاری شماره 2

2-      دادیاری شماره 8

3-      دادیاری شماره 9

4-      دادیاری شماره 12

5-      دادیاری شماره 13

6-      دادیاری شماره 14

( کلانتری 13 و 18 و 23 و 38 و مبارزه با مفاسد اجتماعی و آگاهی شرق)


دادسرای عمومی و انقلاب شماره 2:

آدرس: اصفهان – خیابان اشرفی اصفهانی ( کهندژ)

تلفن: 4-3373633         فاکس: 3363345

شعب بازپرسی:

1-      بازپرسی شماره 15

2-      بازپرسی شماره 16

شعب دادیاری :

1-      دادیاری شماره 27

2-      دادیاری شماره 28

3-      دادیاری شماره 29

4-      دادیاری شماره 30

5-      دادیاری شماره 31

6-      دادیاری شماره 32

7-      دادیاری شماره 33

 ( کلانتری 11و 12و 14و 15 و 25)


دادسرای عمومی و انقلاب شماره3:

آدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری

تلفن: 4441109      فاکس: 4407666

شعب بازپرسی:

1-      بازپرسی شماره 19

2-      بازپرسی شماره 21

شعب دادیاری :

1-      دادیاری شماره 37

2-      دادیاری شماره 38

3-      دادیاری شماره 39

4-      دادیاری شماره 40

5-      دادیاری شماره 42

( کلانتری 17و 19و 20و 24و 26)


دادسرای عمومی و انقلاب شماره4:

آدرس: اصفهان- چهار راه نیکبخت

تلفن: 1-6630130     فاکس: 6611365

شعب بازپرسی:

3-      بازپرسی شماره 1

4-      بازپرسی شماره 2

5-      بازپرسی شماره 5

 شعب دادیاری :

6-      دادیاری شماره 1

7-     دادیاری شماره 7

( کلانتری 15و 16و موضوعات قتل عمد)


دادسرای قائمیه:

آدرس: اصفهان- خیابان قائمیه- آگاهی مرکز

تلفن: 2184440      فاکس: 7809000

شعب بازپرسی:

1-      بازپرسی شماره 7

2-      بازپرسی شماره 10

3-      بازپرسی شماره 17

شعب دادیاری :

1-      دادیاری شماره 18

( کلیه جرایم ارتکابی قابل رسیدگی در آگاهی)


دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان

آدرس: اصفهان- بهارستان – ساختمان اداری

تلفن: 6815800

شعب بازپرسی:

بازپرسی شماره 9

شعب دادیاری

دادیاری شماره 17

(کلانتری بهارستان و سپاهان شهر)


دادسرای عمومی و انقلاب چهارباغ بالا:

آدرس: اصفهان- چهارباغ بالا- نرسیده به چهار راه نظر

تلفن: 6240525

شعب بازپرسی:

1-      بازپرسی شماره 11

2-      بازپرسی شماره 12

شعب دادیاری

1-      دادیاری شماره 19

2-      دادیاری شماره 20

3-      دادیاری شماره 21

4-      دادیاری شماره 24

(مبارزه با مواد مخدر)

دادگاه ها

دادگاه های عمومی و تجدید نظر اصفهان:

اصفهان – خیابان نیک بخت – تلفن : 6612022 فاکس: 6610303


دادگاه انقلاب :   

اصفهان – خیابان چهارباغ بالا- چهار راه نظر- تلفن: 5-6249163  فاکس: 6242124


شهرداری ها

شهرداری منطقه یک:

آدرس: انتهای خیابان صائب- جنب پل مارنان تلفن: 5-2344002  فاکس: 2360095

حدود منطقه :

 از طرف شمال به خیابان فروغی

از طرف جنوب به زاینده رود

از طرف شرق به چهارباغ عباسی

از طرف غرب به بزرگراه خرم و خیام


شهرداری منطقه دو:

آدرس: بزرگراه شهید خرازی- خیابان شهیدان  تلفن: 3359070   فاکس: 3377336

حدود منطقه :

از طرف شمال به اتوبان آزادگان جاده پالایشگاه وخیابان امام خمینی

از طرف جنوب به کهندژ تا نهر سودان

از طرف شرق به خیابان خرم حدفاصل میدان جمهوری تا سه راه کهندژ

ازطرف غرب به بلوار دانشگاه و جاده پالایشگاه


شهرداری منطقه سه:

آدرس : خیابان کمال- مقابل حسینه رضوی   تلفن:6-2290493   فاکس: 2290039

حدود منطقه :

از طرف شمال به خیابان سروش

ازطرف شمل غربی به خیابان مدرس

از طرف شرق به خیابان بزرگمهر

از طرف جنوب به رودخانه زاینده رود

از طرف غرب به خیابان چهارباغ عباسی


شهرداری منطقه چهار:

آدرس: خیابان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر  تلفن : 2672522    فاکس: 2673552

حدود منطقه :

از طرف شمال به خیابان جی

ازطرف جنوب به حاشیه زاینده رود

از طرف شرق به جاده نائین – انتهای باغ رضوان – انتهای پلی اکریل

از طرف غرب به خیابان بزرگمهر


شهرداری منطقه پنج:

آدرس:  بلوار دانشگاه- نرسیده به سه راه حکیم نظامی- جنب آتش نشانی  تلفن: 6243915  فاکس: 6243926

حدود منطقه :

از طرف شمال به رودخانه زاینده رود

ازطرف جنوب به سپاهانشهر

از طرف شرق به چهارباغ بالا

از طرف غرب به اتوبان ذوب آهن


شهرداری منطقه شش:

آدرس: میدان آزادی- خیابان ملاصدرا  تلفن: 6692453-6699090       فاکس: 6680383

حدود منطقه :

از طرف شمال به رودخانه زاینده رود از سی وسه پل تا پارک اسباب بازی ها

از طرف جنوب به سمت جنوب پادگان وطن پور و جاده شیراز تا راه آهن

از طرف شرق به ادامه آبشار سوم حد فاصل پارک اسباب بازی ها و روستای روان

از طرف غرب از سی وسه پل – خیابانچهارباغ –هزار جریب و جاده شیراز تا راه آهن


شهرداری منطقه هفت:

آدرس: اتوبان چمران- پل شهید چمران  تلفن: 4593557  فاکس: 4594645

حدود منطقه :

از طرف شمال به فرزانگان و بوستان کارگر

از طرف جنوب به خیابان مدرس

از طرف شرق به خیابان زینبیه

از طرف غرب به خیابان کاوه


 شهرداری منطقه هشت:

آدرس: خیابان جابر انصاری  تلفن: 4418168   فاکس: 4404080

حدود منطقه :

از طرف شمال به خیابان بهارستان

ازطرف جنوب به خیابان شهید فروغی

از طرف شرق به خیابان کاوه

از طرف غرب به خیابان امام خمینی


شهرداری منطقه نه:

آدرس: خیابان خیام – آخر خیابان میرزا طاهر  تلفن: 7717054   فاکس: 7710410

حدود منطقه :

از طرف شمال به خیابان شهید آیت اله اشرفی اصفهانی

از طرف جنوب به ناژوان حاشیه زاینده رود

از طرف شرق به بزرگراه شهید خرازی

از طرف غرب به خیابان آب


شهرداری منطقه ده:

آدرس: خیابان پروین – چهارراه 24 متری  تلفن: 2-5553031  فاکس: 5594544

حدود منطقه :

از طرف شمال به اتوبان چمران

از طرف جنوب به خیابان جی

از طرف شرق به کمربندی شرق

از طرف غرب به خیابان سروش و زینبیه


شهرداری منطقه یازده:

آدرس: رهنان- میدان امام حسین (ع)  تلفن:  2-7383921   فاکس: 7383923

حدود منطقه :

از طرف شمال همجوار با منطقه 2 شهرداری

از طرف جنوب همجوار با منطقه 9 شهرداری

از طرف شرق همجوار با منطقه 8 شهرداری

از طرف غرب همجوار با شهرستان خمینی شهر


شهرداری منطقه دوازده:

آدرس: خیابان امام خمینی- انتهای خیابان مشیر الدوله شرقی  تلفن: 1-3870800   فاکس: 3863239

حدود منطقه :

از طرف شمال به جاده دیسمان حد فاصل بزرگراه آزادگان تا اتوبان شاهین شهر

از طرف جنوب به خیابان بهارستان از سه راه ملک شهر تا مام خمینی

از طرف شرق به حد فاصل ملک شهر تا پل هوایی گز

از طرف غرب به حد فاصل شهرک قدس تا جاده دیسمان بزرگراه جاده تهران


شهرداری منطقه سیزده:

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان کشاورزی- کوچه مسجد بلال  تلفن: 2-7773001   فاکس: 7773003

حدود منطقه :

از طرف شمال به محدوده ناژوان

از طرف جنوب به بزرگراه شهید اقاره پرست پل اندیشه

از طرف شرق به باند غربی بلوار جانبازان حد فاصل میدان سهروردی تا تقاطع شهید اقاره پرست

از طرف غرب به پل زندان دستگرد همجوار با شهر ابریشم و شهر درچه


آدرس کلانتریها

کلانتری 11

 آدرس: اصفهان خیابان ابوذر تلفن: 2364122


کلانتری12

آدرس: اصفهان میدان جمهوری تلفن: 3379169


کلانتری 13

آدرس: اصفهان خیابان ولی عصر تلفن 2258584


کلانتری 14

آدرس: اصفهان خیابان سیدعلیخان تلفن: 2217979


کلانتری 15

آدرس: اصفهان خیابان امیر حمزه تلفن: 7756501


کلانتری 16

آدرس: اصفهان خیابان فیض تلفن: 6635116


کلانتری 17

آدرس: اصفهان خیابان هفتون تلفن: 5570110


کلانتری 18

آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر تلفن: 2679255


کلانتری 19

آدرس: اصفهان خیابان بیسیم تلفن: 2659821


کلانتری 20

آدرس: اصفهان ملک شهر - خیابان مفتح تلفن: 4424200


 کلانتری 21

آدرس: اصفهان شهرک امیریه تلفن:7756501


کلانتری 22

آدرس: اصفهان بهارستان تلفن:6812900


کلانتری 23

آدرس: اصفهان خوراسگان تلفن: 5211109


کلانتری 24

آدرس: اصفهان خیابان امیر کبیر تلفن:3864040


کلانتری 25

آدرس: اصفهان رهنان تلفن: 7382727


کلانتری 26

آدرس: اصفهان چهارراه عاشق اصفهانی تلفن:5512065


کلانتری 27

آدرس: اصفهان خیابان میرزا طاهر تلفن: 7722727


کلانتری 28

آدرس: اصفهان خیابان کاوه تلفن: 4522928


کلانتری 29

آدرس: اصفهان محمود آباد تلفن:3804629


کلانتری 36

آدرس: اصفهان کوچان تلفن3322500


 کلانتری 38

آدرس: اصفهان اتوبان چمران تلفن:4475040


کلانتری 40

آدرس: اصفهان خیابان بابک رهنان تلفن:3374040


کلانتری 42

آدرس: اصفهان سپاهان شهر تلفن:6652962


کلانتری 34

آدرس: اصفهان دادگستری تلفن: 6612022


  • تصویر-کاربر-محسن-اسماعیلی
    با سلام شکایت اینجانب در دادیاری 8 دادسرای شهید تولایی مبنی بر جعل قولنامه بوده که بدون رسیدگی و بدون اینکه از کاتب قولنامه که در زمان تاریخ قولنامه خردسال و بیسواد بوده باز جویی شود به چه جهتی از جهات بدون رسیدگی منع تعقیب و در صورت اعتراض بدلایل نامعلوم و مبهم با اینکه صد در صد حق با اینجانب است و پرونده در شعبه 121ک بوده بدلایل نامعلوم به شعبه 114 انتقال پیدا کرده و منع تعقیب تائید گردیده است چرا! ؟ خواننده محترم اگر مسلمان هستید و اگر واقعا قرآن و خون شهیدان مورد احترام شما است پرونده 900366 دادیاری شعبه 8 دادسرای شهید تولایی اصفهان و پرونده کلاسه 870012 شعبه شش حقوقی اصفهان را بررسی کنید اینجانب برادر شهید و برادر جانباز ورزمنده دوران جنگ هستم و مال باخته الان در دوران جنگ شهید نشدم خسته نشدم ولی متاسفانه در دادگستری اصفهان از بی قانونی هم خسته و دارم میمرم از کلیه مسلمانانی که این نوشته را میخوانند تقاضای کمک و یاری دارم و در این باب ( سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن ) با احترام شاکی رشدآمار جعل با افزایش معلومات جاعلان و خیانت کارشناسان همین رشته و قضات است و چرا هیچکس بفریاد ما نمی رسد دادگاه تجدید نظر شعبه 10 بدون رسیگی بجای تجدید نظر تائید نظر کرده است چرا ؟؟؟

  • تصویر-کاربر-محسن
    محسن|1392-11-06
    با سلام شکایت اینجانب در دادیاری 8 دادسرای شهید تولایی مبنی بر جعل قولنامه بدون رسیدگی و بدون اینکه از کاتب قولنامه که (در زمان تاریخ قولنامه خردسال بوده ) باز جویی شود به جهتی از جهات بدون رسیدگی منع تعقیب و در صورت اعتراض بدلایل نامعلوم و مبهم با اینکه صد در صد حق با اینجانب است منع تعقیب تائید گردیده است چرا! ؟ اگر مسلمان هستید و اگر واقعا" قرآن و خون شهیدان مورد احترام شما است پرونده 900366 دادیاری شعبه 8 دادسرای شهید تولایی اصفهان و پرونده کلاسه 870012 شعبه شش حقوقی اصفهان را بررسی کنید اینجانب رزمنده دوران جنگ هستم و مال باخته الان در دوران جنگ شهید نشدم خسته نشدم ولی متاسفانه در دادگستری اصفهان از بی قانونی هم خسته و دارم میمیرم از کلیه مسلمانانی که این نوشته را میخوانند تقاضای کمک و یاری دارم و در این باب ( سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن ) با احترام شاکی پرونده اسماعیلی