جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

کشاورز-خبر-داد-ثبت‌-نام-بیش-از-36-هزار-داوطلب-در-آزمون-وکالت-سال-89


کشاورز خبر داد: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ در تهران و کمترین در کردستان 46 درصد شرکت‌کنندگان زن هستند.رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری از ثبت نام بیش از ‌٣6 هزار داوطلب در آزمون وکالت ‌٨٩ خبر داد و گفت: از این تعداد ‌٢5/46 درصد زن و ‌٧5/5٣ درصد آنها مرد هستند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی تعداد شرکت کنندگان در آزمون وکالت ‌٨٩ عنوان کرد:‌ کل ثبت نام کنندگان در آزمون وکالت امسال ‌٣6 هزار و‌٨6٨ نفر بوده‌اند که از این تعداد ‌١٧ هزار و ‌5١ نفر زن و ‌١٩ هزار و ‌٨١٧ نفر مرد هستند.

وی بیشترین تعداد ثبت نامی را در کانون تهران ذکر کرد و گفت:‌ از مجموع ‌١٠5٢١ داوطلب ثبت نامی در کانون مرکز ‌5٣١6 نفر آنها زن و ‌5٢٠5 نفر آنها مرد هستند.

کشاورز از کانون کردستان به عنوان کانونی که کمترین میزان ثبت نام را داشته است یاد کرد و گفت: ‌در این کانون ‌٣٨5 نفر ثبت نام کرده‌اند که ‌١٧٠ نفر آنها زن و ‌٢١5 نفر مرد هستند. با این وجود ظرفیت پذیرش کارآموز این کانون در سال ‌٨٩، ‌١٧ نفر اعلام شده ‌است.