جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

اصلاح-ماده-10-ضوابط-تعیین-تکلیف-و-نحوه-تقویم-اراضی-و-بهره-مالکانه-اراضی-بایر-و-موات-اصلاحات-اراضی

شماره104607/ت46161هـ

اصلاح ماده (10) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه  اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1392 بنا به پیشنهاد شماره 12257/020 مورخ 31/4/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (10) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی موضوع تصویب‌نامه شماره 178796/ت46161هـ مورخ 12/9/1390 عبارت «نزد خزانه‌داری کل کشور» بعد از عبارت «حساب مربوط» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی