جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

در-نفی-وجود-اشخاص-حقوقی

در نفی وجود اشخاص حقوقی

نویسنده:محمد رضا محمد غفوری

دریافت فایل


  • تصویر-کاربر-محمدرضامحمدغفوری
    جای بسی تقدیر است که مدیران سایت وکالت آنلاین مقاله انتقادآمیز در نفی وجود اشخاص حقوقی را در سایت خود گنجاندند . زیرا هر انسان منصفی تصدیق خواهد کرد که میان آریتوکراسی و زر و زور سالاری از یک سو و همچنین شخصیت حقوقی انتزاعی از سوی دیگر ارتباط علی و معلولی برقرار است . اینک که در مراکز و محافل علمی ما که همه سلب تفکر می کنند با سلام و صلوات از نظریه تفکیک قوای منتسکیو یاد می شود که مسبوق بر او جان لاک یعنی همان فیلسوفی که هنوز در گره های لاینحل سوژه ای - ابژه ای گرفتار آمده بود از آن حرف زد حال می بینیم که حقوقدانان ایرانی چنان جسور شده اند که به تفکیک قوا نیز می تازند و یا در سایت های خود این طرز فکر را می گنجانند زیرا خوب دانسته اند که آریتوکراسی خود برخلاف موازین برابری و آزادی و عدالت است . و این خود در خور ستایش است