جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسئولیت بزهکار

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

نویسنده : یاسین حسنی معظم
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - وکیل دادگستری

دریافت فایل