جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

جرم-آدم-ربایی-در-حقوق-ایران

نویسنده:محمد جعفر حبیب زاده(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
محمد اسماعیل رحیمی نژاد(دانشجوی دوره دکتری تربیت مدرس)

دریافت فایل