جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

دفاع-کیف-قاپی،-سرقت،-کلاهبرداری

دادیار محترم شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی

سلام علیکم

احتراماَ به استحضار عالی می رساند:

1)در برگ اول پرونده شاکی ...........موضوع کیف زنی و سرقت را بدین شکل عنوان می کند:

تعدادی ایران چک از بانک .........و بانک.......... اخذ نموده بودم که کل چکها..........میلیون تومان است ولی........میلیون تومان از این چک به شماره........به سرقت رفته است.

2)مبلغ نامه به شماره....................مورخ............برداشت از بانک..............را نشان می دهد(برگ دوم)

3)دادیار محترم در تاریخ............،دستور شناسایی سارقین و کشف اموال سرقتی را قرار دادند.

4)در برگ 4 پرونده شاکی دوباره دو شکایت سرقت،کیف زنی،بعد از یک ماه از شروع پرونده مورخ...........بدین شرح اصرار می کند.مبلغ ..........میلیون تومان تراول چک از بانک ........... و مبلغ .........میلیون تومان نیز از بانک............خیابان............گرفته و همان روز عازم شهر ...........شدم مبلغ ........میلیون آن را برداشتم و بدهکاری داشتم دادم مبلغ............میلیون تومان را همراه خودم به شهر .........بردم و در ..........نیز به بازار بزرگ...........رفتم و به مسجد نیز جهت خواندن نماز رفتم و بعداز ظهر همان روز به شهر............آمدم و سمت شهر صنعتی و خیابان ..........نیز رفتم.وقتی به منزل خودمان آمدم نگاه کردم دیدم که پولهایم نیست و نمی دانم چه شده است؟

سوال:برای چه شما این همه پول را همراه خودتان به شهر...........برده اید؟

جواب:جهت گرفتن وکیل برای پرونده پسرم که فوت کرده است رفته بودم.

پس نکته مهم این است که شاکی از بدو امر با موکل بنده آقای...........و نیز خانم...........وآقای..............درصدد اخذ وکیل بوده اند که این موضوع را جناب............به عنوان اولین شخصی که از موضوعات آگاه شده در برگ 84 پرونده مورخ...........و نیز در تاریخ...............دادیار محترم،مطالب حائز اهمیتی را چنین اظهار می کند:

(( من وآقای...........با زانتیا جهت اخذ نمایندگی به شهر...........می رویم.خانم.........برای حل مشکل مواد مخدر فاملیش به آقای............زنگ می زند.سپس موکل آقای..............اظهار می نماید وکیل آشنا دارد و کمک می کند.))

پس تا اینجا،جناب...........هم در دو جلسه به عنوان اخذ از شهود دعوی بدین شکل اظهار نموده که موکل با قصد و نیت خیر درصدد اخذ وکیل برای شاکی بر آمده نه هدف دیگر.

5)در برگ 6 پرونده مورخ...........،بعد از تقریباَ......روز شاکی در اظهارات خود عنوان می کند.

((عرض شود که داماد من به اتهام مواد مخدر بنام آقای..........حدود یکماه قبل دستگیر شده است هنوز حکمی صادر نگردیده ولی متوجه شدم که حکم اعدام می خواهد صادر شود. دخترم نیز که همراه شوهرش بوده در زندان است به همراه دایی دامادم به نام آقای.........بوده اند که زندان هستند،می خواستیم برای آنها وکیل بگیریم.))

در اظهارات مورخ..........،شاکیه عنوان نموده که جهت گرفتن وکیل برای پرونده پسرم که فوت کرده است رفته بودم ولی در تاریخ.............(برگه 6 )اخذ وکیل برای داماد و دختر خود عنوان نموده است.

نکته ها حائز اهمیت صلاحیت محلی رسیدگی شکایت می باشد که اصلاَ مورد توجه دادیار محترم قرار نگرفته است؟!

در برگ 4 پرونده شاکیه به صراحت عنوان می کند پول در شهر.........به سرقت رفته پس با چه توجیه قانونی       عدم صلاحیت محلی،رسیدگی ادامه پیدا کرده است....؟!

پس اظهارات شاکیه در این رابطه باید نادیده گرفته شود.

خلاصه یکی از ایرادات شهود،عدم صلاحیت محلی دادسرا می باشد و بایستی  پرونده برای رسیدگی قانونی به دادسرای صلاحیت دارارجاع گردد.

6)در برگ 8 پرونده شاکیه در پاسخ به سئوال مرجع قضایی به صراحت آورده

سوال:آیا این چکها را شما به آن دو نفر نداده اید؟

جواب:خیر احتمالاَ سرقت توسط آنها باشد چون در ترمینال جنوب هر دو با هم پچ پچ می کردند.

پس باز اولاَ موضوع در شهر.......اتفاق افتاده و دادسرای شهر........صلاحیت رسیدگی نداشته است و تمامی مراحل رسیدگی خلاف قانون و مقررات صورت گرفته که خود جای تعقیب و پیگیری دارد.همچنین شاکیه تاکید دوباره به سرقت دارد.

7)سرکار خانم...........در مورد شناسایی موکل اظهار می دارد       از او سراغ یک وکیل خوب نمودم و با خانم.........در میان گذاردم تا وکیل اخذ شود.وهمچنین در برگ 15 سطر پنجم اظهار نمودند که مبلغ........میلیون تومان به موکل داده شده و در سطر ششم همین برگ شاکیه عنوان نموده مبلغ ..........میلیون تومان از خانم..........رسید وجه اخذ کرده ام.

8)در برگ 18 پرونده،مورخ.................موکل در اولین اظهارات خود بیان می دارد.

((با خودرو آقای............عازم شهر..........بودیم جهت اخذ نمایندگی که خانم...........به آقای..........زنگ زد و موضوع حمل مواد مخدر توسط آقای..........را در میان می گذارد.من گفتم وکیل خوب سراغ دارم با این صحبت ها حکم آنها اعدام به نظر می رسد،باید وکیل خوب بگیرند که در نهایت چون یکی از اساتید دانشگاه من به نام آقای ............که وکیل پایه یک دادگستری می باشد را شناختم گفتم اینطور شخصی را می شناسم و در نهایت توسط آقای ...........به خانم.........معرفی شدم.

پس موکل با صداقت تمام از بدو اظهارات ،گفته می خواستم وکیل خوب بگیرم و این تعهد را به نحو متعارف اجرا نموده است و جناب آقای............معرف هم در تاریخ...........برگ 84 پرونده و در تاریخ...........در مقابل دادیار محترم تاکید دوباره نموده اند.یعنی تا به حال نه  صورت گرفته و نه استفاده از وسایل و نه مانور متقلبانه ای که بتوان بر آن عنوان کلاهبرداری را انتخاب نمود که باز این عنوان مجرمانه به موکل در چارچوب مقررات نمی گنجد و فعالیت موکل فاقد وصف مجرمانه و جزایی می باشد.

9)در برگ 20 پرونده،سطر ششم موکل به صراحت اظهار می نماید که پول را در شهر........به صورت تراول چک اخذ نمودم

با این وصف هم،هر عنوان باید در صلاحیت محلی دادسرای عمومی و انقلاب ........ مورد رسیدگی قرار گیرد و دادسرای محترم ........صالح به رسیدگی نمی باشد.

10)در برگ 12 پرونده در تاریخ ..........موکل بیان کرده:

((به دفتر وکیل،آقای ..........رفته بعد با خانم...........و پسرش آقای.........و آقای..............(پدر متهم)صحبت کردند که .........میلیون تومان از همان ............میلیون که همراهم بود را به آقای...........دادم،.......تومان مابقی دستمون ماند بعد آقای..........قرارداد بست و قبول کرد پیگیر کار شود طبق روند جاری پرونده،تا زمان حاضر بحث اخذ .......میلیون تومان وجه برای گرفتن وکیل بوده است.موکل .......میلیون تومان طی چکی به شماره................به وکیل (آقای..............)داده و در تمامی مراحل درصدد بستن قرارداد با یک وکیل برای اقوام و ایادی شاکیه بوده است.این موضوع را خانم.........و جناب........،گواه پرونده در مراحل مختلف دادرسی اذعان نموده اند که موید اظهارات موکل می باشد ولی نقص مشهود پرونده که تذکر آن در جلسه مورخ............به صورت شفاهی عنوان شد این است که تا زمان حاضر آقای .......(وکیلی که این مبلغ وجه را اخذ نموده و از جریانات تا حدودی مطلع می باشد و اظهار نظر ایشان به عنوان شخصی که با مسائل دادسرا سروکار دارد بسیار رهگشا و سرنوشت ساز می باشد)چرا به عنوان مطلع یا گواه احضار نشده است ولی شاکیه هر چند دختر و پسر و عروس و نوه و پدر شوهر و غیره را برای اظهارات سراسر کذب خود آورده و ظاهراَ هم مثمر ثمر واقع شده است.آیا باید انصاف هم رعایت شود؟امید است این نقص،در رسیدگی به نحو شایسته بر طرف گردد.

11)در برگ 23 پرونده،سطر نهم و دهم از موکل سوال می شود انگیزه شما از اینکه واسطه شدید تا برایشان وکیل بگیرید چه بود؟

جواب:می خواستم فقط کمک آنها کنم و قرارداد دست وکیل است مبلغ ...... میلیون تومان در قراردادمقید شده است.

سوال:چرا مابقی مبلغ را       نداده اید؟

جواب(موکل)چون می خواستم که ما بقی پول را به وکیل بدهم و شکایت چکها به عنوان سرقت را نپذیرفته اند و وصول چکهای مسافرتی توسط خودم و دوستم آقای.........صورت گرفته است.

آنچه از صورت جلسه مورخ..........در پرونده واضح و مبرهن است و جای هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد این است که مطابق مبلغ مورد ادعای شاکیه یعنی .........میلیون تومان وجه مسترد گردید و این در حالی است که موکل .......میلیون تومان از وجه را برای اخذ وکیل هزینه نموده اند و جهت تضمین کار خود         اخذ شده از شاکیه نیز دو فقره چک به شماره های ....................مورخ...........به مبلغ............میلیون ریال و.............مورخ.............به مبلغ ................میلیون ریال را به واسطه (خانم.........و پسرش و شوهرش)می دهد.(موید این استدلال دادنامه شماره........مورخ..........شعبه......دادگاه عمومی.......می باشد.

نظر به اینکه بین طرفین در زمینه کارهای مورد بحث قرار داد کتبی موجود است و ضمانت اجرای تخلف لز شرط نیز در یکی از موارد مشخص شده است،تخلف از شرط ،فاقد و        جزائی است.

فرزند واسطه (خانم .........)به اسم آقای..........یکی از چکها را برگشت زده و علیه موکل به کلاسه پرونده............اقامه دعوی نموده و در قبال اخذ یک چک دیگر از پدر موکل آقای...........به شماره..........مورخ ........،اعلام رضایت می نماید و در تاریخ مقرر،چک موردنظر را وصول و از تحویل وجه آن به شاکیه تا زمان حاضر استنکاف نموده و اظهار می نماید که تا پایان پرونده یا اخذ رضایت شاکیه وجوه را نزد خود نگه می دارند و چک ......میلیون تومان را به علاوه یک رسید سفید امضاء نزد خود دارند که احتمال هر سوء استفاده ای را در این زمینه می توان پیش بینی نمود.

12)در برگ 24 پرونده موکل آورده است.

((ضمناَ اینجانب به لحاظ اثبات گفته هایم و صداقت در گفته هایم حاضرم مبلغ ...........میلیون تومان که نزدم می باشد را به صورت امانت تا تعین تکلیف قضایی در مرجع انتظامی یا قضایی به امانت بسپارم))

پس جا دارد در یک رسیدگی همه جانب،دادیار محترم مداقعه بیشتر نماید که در تاریخ...............،موکل با صراحت عنوان نموده اند که ........میلیون تومان هزینه اخذ وکیل شده و حاضر به ........میلیون دیگر آن هم هستند،چرا تا تاریخ ..........که .......میلیون تومان واریز شده،دادیلر محترم هیچ دستوری برای اخذ وجه صادر ننموده اند.

با دقت در سراسر 105 برگ پرونده، متوجه می شویم هرگز بحث توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر یا تحصیل متقلبانه مال غیر که در واقع تعین کننده بزه کلاهبرداری و شرایط تحقق آن می باشد  به اثبات نرسیده است.پس به کاربردن وسیله خدی آمیز یا انجام مامور متقلبانه  توسط  متهم از سوی دادگاه بایستی اثبات و احراز شود،زیرا مطابق عقد شفاهی و جمعی برای اخذ وکیل داده شده که موکل بیش از ....آن را بدو کار هزینه کرده و مابقی هم صرف هزینه برای وکیل بوده است.شاکیه با عجله شروع به اقامه دعوی و طرح ادعاهای مختلف نموده که هرگز دادیار محترم از ایشان سوال ننموده اند که چرا بنا به اظهارات خودش و جمعی برای اعمال وغیره داده است،آیا این عمل مشمول بزهی در قانون نمی باشد؟

چرا سه ماه کذب گویی و شکوائیه مشارالیه با گواهان جعلی و غیره نیز سوال نمی رود؟ وباز به سخت ترین مراحل و مراتب با وجود وصول طلبشان با موکل برخورد خارج از چارچوب قانون و مقررات می گردد.

ما انتظار داشتیم و داریم که با وصول وجه توسط شاکیه،مراتب ختم پرونده یا صدور قرار منع پیگرد به عمل آید تا بتوانیم اظهار کنیم شمشیر قضا همیشه بالای سرماست و پاین نمی آید.آیا هدف اجرای مجازات در مکتب مترقی اسلام،اصلاح و تربیت مجرم نیست؟ کمی تامل و تدبر در رسیدگی واقعاَ راهگشا خواهد بود.

13)در برگ 25 پرونده مورخ..........،شاکیه خانم..........در اظهاراتش بیان می دارد:

مبلغ ......میلیون تومان من به خانم..........داده ام و رسید دادم،وجه نقد و تراول بوده که ایشان به آقای ...........این پول را داده تا وکیل بگیرد که شماره چکها را ندارم.

سوال:آیا اگر .........میلیون تومان که شما بابت وکیل داده اید به صورتی مسترد شود رضایت می دهید؟

جواب:به آقای...........رضایت می دهم ولی به خانم...........رضایت نمی دهم.

جناب دادیار محترم کجا شاکیه عنوان نموده که با وسایل متقلبانه وجه اخذ شده است؟موید این استدلال حکم شماره........شعبه....دیوان عالی کشور است.

((اگر اخذ وجه از شاکی به موجب         باشد چون به وسیله تقلبی با حیله و جعل از او گرفته نشده بلکه وسیله قانونی بوده عمل منطق با ماده 238 قانون کیفر عمومی نخواهد بود.

شاکیه پول را به خانم...........طبق اظهار خودش داده خانم.........در قبال اخذ چک (که سند لازم الامرا در اجرای ثبت می باشد و همانند سند رسمی با آن برخورد می گردد) به موکل پول داده است کجای این دادوستد کلاهبرداری است؟ که قابل مداقعه و بررسی بیشتر می باشد.

از ناحیه دیگر در حکم شماره..........،شعبه .....دیوان عالی کشور در خصوص گرفتن و جوه از شخص دیگر آورده است.

((صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات  دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست و چنانچه در ماه 228 قانون کیفر عمومی قید شده توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد))

قابل تذکر است موکل تعهد خود را نیز اجرا نموده بردن مال غیر و اثبات اتهام کلاهبرداری به موکل در صورتی امکان پذیر است که در نتیجه اعمال فریبکارانه و متقلبانه به عمل آمده از ناحیه متهم ،مالی تحصیل شده باشد.همچنین شاکیه فراموش نموده که شکوائیه و اظهارات سرقت و کیف زنی را عنوان نموده است و هنوز هم پافشاری دارد.

ولی چگونه یک باره از تاریخ.........به بعد سروکله شاهد،پسر و عروس و دختر و پدر شوهر دختر و غیره پیدا می شود و نیز این اظهارات مورد لحاظ و تصمیم دادیار محترم قرار می گیرد.آیا اساس و پایه این پرونده را شاکیه بر کذب نگذارده؟چرا

چه فعالیت مادی موکل انجام داده که بتوان انتساب بزه کلاهبرداری که عنوان برای او که یک دانشجو و از خانواده ای محترم می باشد باز نمود؟

مویداَ در حکم شماره..............شعبه........بیان شده.

((صرف نوشتن نامه دروغی و تهدید آمیز به ملکی که برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر شروع به کلاهبرداری نخواهد بود.چه این مطلب از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می رود که طبق ماده 21 قانون کیفر عمومی قابل مجازات نیست))

پس در صورت وصول وجه نیز شاکیه اعلام نموده که رضایت می دهم و هرگز اعمال و استفاده از وسایل متقلبانه را عنوان نکرده است که در تاریخ............با شرایط مذکور و به جهت اینکه موکل دروس دانشگاهیش شروع شده ،علیرغم همه نواقص و کذبهای شاکیه،وجده به اداره محترم پلیس آگاهی تحویل و به شاکیه داده شد که شایسته و سزاوار است که یک تصمیم منصفانه در جهت مختومه نمودن پرونده و جرم زدایی انجام شود.

14)در برگ 46 و47 پرونده مورخ...........در نظر اول و دوم و سوم،شاکیه خانم.............،باز رد موردوجه،اظهار نظر متناقص دیگری می نماید:

((اینجانب به همراه همسرم))1).........،2)............،3)...........،                  در جهت گرفتن وکیل در شهر........به همراه.........میلیون تومان چک پول عازم شهر..........شدیم))

از این شاکیه در مراحل مختلف عنوان نموده اند که پول در شهر ..........داده شده است ولی دادیار محترم بدون توجه به عدم صلاحیت محلی با کدام توجیه و توجه به         و مسائل جزائی ادامه رسیدگی نموده اند؟

بایستی برای یک رسیدگی از نظر مشکلی قواعد صلاحیت محلی رعایت شود که عدم رعایت صلاحیت محلی تمامی مراحل رسیدگی را تا زمان حاضر زیر سوال می برد؟!

پس تقدیم به سرکار خانم..........یا موکل در مسجد بازار شهر.........به اظهارات شاکیه صورت گرفته است.که جای هیچ شک و شبهه ای نبوده و نیست که دادسرای شهر..........صلاحیت محلی رسیدگی این بزه انتسابی را نداشته و ندارد.

در تاریخ..........در برگهای 49 و 50 به موکل اتهام کلاهبرداری تفهیم می گردد،از خود دفاع می کند:

آقای .....،قبول ندارم شاکی مبلغ.....میلیون تومان به من دادند و قبل از پرداخت خانم.....،مبلغ..........میلیون تومان گرفته و قرار بود برای آنها وکیل بگیریم.من ......میلیون تومان به آقای..........درمیدان.................تقدیم کردم و قرارداد بستم و.......میلیون تومان دیگر را خرج کردم.

در راَی شعبه.......دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ..........مورخ............موَید دفاع ما آمده است.

((قطع نظر از اینکه در حکم تجدید نظر خواسته صراحتاَ معلوم نشده که وسیله متقلبانه که موجب تصاحب و بردن مال شده چیست و با وجودی که وسایل تقلبی در بردن مال قانوناً از شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری و از جهات افتراق آن با سایر جرائم مالی است ولی در فرار مجرمیت اموری موَخر در تصاحب وجه مورد ادعا هستند و مبنای صدور قرار صادره قرار گرفته.....))

در صدور قرار وثیقه اجرای چگونگی تقدم وسایل متقلبانه نیامده و مورد مداقعه نیز قرار نگرفته است که از موارد نقص پرونده است.

همچنین در حکم شماره ............مورخ........... آمده:

((هر نوع تقلب جرم بودن بر طبق مواد قانونی،کلاهبرداری نیست))

حکم شماره........مورخ...........

((قصد خوردن مال غیر و سوء نیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است.بنابراین اقامه دعوی زائد بر میزان استحقاق واقعی وقتی از روی سوء نیت و قصد تقلب نباشد نمی توان آن را مشمول ماده..........قانون کیفر و مقررات جزایی دیگر دانست))

پس آنچه ما در دفاع خود از این آراء می توانیم در حق موکل استفاده کنیم،وقتی که تمامی فعالیت و بدنه و ستون براساس ضوابط و گواهی جناب آقای.........و اخذ وکیل و غیره بوده و تمامی تعهدات به صورت رویه ماَ لوف انجام شده است و      تمامی افراد برای اخذ وکیل از واسطه  آشنا استفاده می نمایند،پس در این      ادعاهای موجود واهی و فاقد وصف جزایی است.

و باز در دادنامه دیگر شعبه .......دیوان عالی کشور شماره........مورخ......... :

((صرف گرفتن وجه از کسی دارای کیفری نخواهد بود و به عبارت امری مادام که ارکان و عناصر اختصاصی بزه ماده 238 قانون کیفری عمومی که از جمله به کار بردن حیله و تقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محرز نگردد حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت)) 

در مراحل مختلف دفاع اعم از اظهارات جناب ......... و غیره هدف و نیت موکل ،مشخص و معین بوده و هیچ سوء نیت یا قصد مجرمانه ای در بین نبوده است.در ادامه اظهارات موکل مورخ........در برگهای 49 و50 در ادعاهای شاکیه و اطرافیان در مورد ارتباط یا اعمال نفوذ و غیره به صراحت همگی آنها را با استدلال و منطقی رد می نماید و این فعالیتها و اعمال را شاکیه و اطرافیان برای استرداد وجه خود می دانند.

15)دادیار محترم،خانم............دختر شاکیه که در حبس بوده را به عنوان گواه احضار می نماید،مشارالیه:

((من احتیاج به وکیل نداشتم ،چون وکیل داشتم سه بار آقای .............به مواد مخدر بالاجبار مجبور شدم که آقای ...........را به عنوان وکیل قبول کنم.

پس اخذ وکالت طبق تعهد،اجرا و تضمین در قبال اخذ وجه،سپرده شده است و هیچگونه موضوع کلاهبرداری یا عنوان مجرمانه دیگری در بین نبوده و به انتفاءموضوع است.

16)در جرح گواه،دیگر همین بس که علاوه بر رابطه فامیلی و احساسی،یکسری از کلیات گویی نموده اند که در حد ادعا مطرح می باشد.

17))در برگ 80 پرونده از سطر 13 تا 19 باز بحث تضمین داده شده موکل به خانم...........(واسطه)که در بند 11 مفصل توضیح داده شد آمده و به همین استناد نیز موضوع از بحث بزه کلاهبرداری خروج موضوعی دارد.

18)خانم..........در تارخ...........در برگ 82 می گوید:آقای.........برای اخذ وکیل تلاش می کرد...

سوال:ازچه کسی پولی گرفته اید؟

جواب:من پولی نگرفته ام پول.......میلیون تومان را به آقای........دادند......میلیون تومان از من رسید گرفتند.چون خواستم دستم بند باشد.....میلیون از آقای...........گرفتم:شکایت و جلبش کردم.پدر ایشان در تاریخ.........با یک چک ........میلیونی تومان رضایت دادم.

آنچه در بند 11 مفصل آمده که باز موضوع با چک تضمینی داده شده از بحث کیفری خروج موضوعی داشته و دعوای فی مابین خانم...........و آقای .......،خانم.......،آقای.....،آقای....،خانم..........و شاکیه بوده است که با روابط احساسی و فامیلی این گونه حرف ها فاقد استدلال است.

20)در برگ 92 پرونده خانم.........در رسید.......میلیون تومانی و .....میلیون تومانی اخذ نموده اند.آقای........می گوید وکیل معرفی می کنم.خانم..........می پرسد چرا رسید از من اخذ نموده اید و خانم..........در جواب می گوید:چون او را نمی شناسیم.

ودر این مرحله از رسیدگی نیز بحث اخذ وکیل آمده نه بیشتر.

21)خانم.......در برگ 98 در تاریخ به عنوان مطلع به نقل از سرکار خانم........،ادعاهایی را آورده است.

قابل توجه و تاَمل می باشد که موکل آقای........هرگز این ادعاهای واهی را نپذیرفته اند و احتمالاَ سرکار خانم........برای بزرگ نمایی و موجه نشان دادن خود در هر جلسه و زمانی در خصوص توانایی های موکل به صورت اغراق آمیزی عمل کرده اند واین در صورتیست که موکل هرگز این ادعا را نه عنوان نموده و نه پذیرفته است که از بدو و الی ختم پرونده مشهود و مبرهن می باشد.

22)برگ 100 پرونده مورخ..........و در صورتجلسه مورخ ...........نزد دادیار محترم اظهاراتی را بیان نمودند که نسبت به آنها ادعای جرح رامطرح می نمایم چون ایشان پدر متهم آقای........و پدر شوهرخانم.........و پدر شوهر یکی از دخترها و خانم........می باشد.آیا فردی که فرزندش با         مواد مخدر در حبس می باشد و ذینفع واقعی و کارگردان همه قضایا است چگونه می تواند اظهاراتی به عنوان گواه نماید و این درحالیست که تمام درد مملکت ما در این پرونده،ریشه و اساس تشکیلش روی مواد مخدر است و همین آقا دنبال نفوذ و کاری برای آزادی فرزندش می باشد که او را از اعدام و غیره نجات دهد.دادیار محترم بایستی این مسائل را در نظر داشته و یک باره اظهار نمی نمود صرفاَ ادعاهای مطروحه مشارالیه (آقای..........)را قبول دارند. در بحث قضا تامل و تدبر،از اساب لازم کار می باشد.

23)در برگ 101 پرونده مورخ........باز خانم........به صراحت اظهار می نماید که .........میلیون ریال از پدر محترم موکل اخذ نموده اند و ......میلیون دیگر هم به نام آقای........در نزد خود دارند.

پس موکل د رصورت جلسه مورخ......،مبلغ.......میلیون وجه ماَخوده را مسترد نموده اند و........میلیون ریال در تاریخ ..........به نام.........سپرده که به شاکی تحویل دهد مشارالیه تا زمان حاضر به صورت امانی در قبال اخذ رضایت از شاکی نگه می دارد که تا زمان حاضر مشارالیه چک .......میلیونی و  وجده ماَخوذه را مسترد ننموده اند امید است در راستای اجرای عدالت نیز این وجه و چک به موکل مسترد گردد.

24)آنچه که به صورت خلاصه مبنی بر بی گناهی موکل بیان می گردد:

ایرادات شکلی و ماهوی موجود در پرونده:

1-24 )صلاحیت محلی برای رسیدگی طبق مواد51 یا 61 مبحث سوم از فصل دوم آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است و این نقص باید برطرف گردد.

2-24)گواهان به دلیل ذینفع بودن در دعوی و رابطه نسبی و سپس مورد جرح قرار می گیرند و گواهی آنها فاقد اعتبار می باشد.

3-24)هیچ گونه ابلاغ واقعی یا قانونی برای احضار موکل در پرونده موجود نیست .

4-24)متقلبانه بودن وسایل و تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال دیگری قانوناَ از شرایط تحقق کلاهبرداری است و این امر در پرونده موجود نیست.

5-24)لزوم احراز تقارن معنوی یا رکن مادی در بزه کلاهبرداری از شرایط تحقق آن است که این امر هرگز در پرونده محقق نشده است.

6-24)عدم انجام ما نورهای متقلبانه از سوی موکل که با اشراف و احاطه به کل پرونده می توان این مهم را دریافت کرد.

7-24)در قبال وجه،تضمین کافی داده شده است،پس با این وصف از بحث کلاهبرداری خروج موضوعی دارد.

8-24)متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب از لحاظ شکلی و ماهوی مشخص نشده است.

9-24)سوء نیت عام،قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی،یعنی عمد در به وسایل متقلبانه و قصد رسیدن به نتیجه یعنی بردن مال دیگری،با اجرای تعهدات د راخذ وکیل و چکهای تضمینی موجود منتفی می باشد.

با احترام

عباس بشیری