جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

اختبار-شهریور-1378

ثبت و امور حسبی شهریور 1378

حقوق ثبت و امور حسبی
ولادت دخت گرامی حضرت رسول اکرم « ص »
و یکصدمین سال تولد حضرتامام خمینی ( ره ) مبارک باد :
به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید : از چهار سوال به سه سوال پاسخ دهید . وقت یکساعت و نیم

سوال 1 - مالک چند قطعه زمین متصل بهم فوت نموده و تعدادی ورثه از خود بجا گذارده است که این افراد اصرار به احداث ساختمان در قطعات مذکور را دارند . با مراجعه به شهرداری معلوم گردید قطعات یاد شده فاقد نصاب قانونی مساحت و عدم تناسب اضلاع برای دریافت پروانه میباشند ، در وضعیت حاضر و برای خروج از موانع قانونی و دستیابی به مقررات و نتیجتاً پروانه ساختمانی چه اقداماتی لازم است تا ورثه قادر به کسب پروانه از شهرداری و احداث بنا گردند ؟ در صورت موافقت شهرداری بصدور پروانه ساختمانی و عدم توافق ورثه به احداث ساختمان چه عملیات و اقداماتی باید انجام پذیرد تا هر یک به حقوق ارثی خود نائل گردند . ( بارم : 7 نمره )

سوال 2 - با انتشار آگهی نوبتی ثبت عمومی شخصی در اجرای آگهی ماده 10 و 11 قانون ثبت ، تقاضای ثبت ملکی را که در تصرف خود داشته نموده است . از طرف ثالثی به تقاضای ثبت نامبرده اعتراض شده ، مقتضی است مشخص نمائید که اعتراض شخص معترض در چه مدت و به چه ترتیب و تشریفات قانونی و با چه فورم قانونی و در چه مرجعی باید صورت پذیرد و در صورتیکه اعتراض شخص معترض در مرحله ابتدائی ( و قبل از رسیدی ماحصل اعتراض ) مردود شناخته شود چه ارفاق قانونی برای ادامه اعتراض شخص معترض ملحوظ نظر واقع گردیده و چنانچه اظهارنظر حقوقی از طرف اداره حقوقی وزارت دادگستری یا شورایعالی ثبت در این مورد بخصوص صادر شده باشد مفاد اظهارنظر چیست ؟ ( بارم : 7 نمره )

سوال 3 - شخصی مالک یک دستگاه آپارتمان در مجموعه ساختمانی الوند با ده دستگاه آپارتمان میباشد که با وجود استفاده از خدمات عمومی ساختمان از قبیل ( سرایدار ، هزینه موتورخانه ، برق و غیره ) مستنکف از پرداخت ماهیانه این خدمات میباشد و با این عمل خود ساکنین مجموعه را ناراحت نموده ، برای اینکه شخص مستنکف از پرداخت هزینه های عمومی سهمی او را از طریق غیر مراجعه به دستگاه قضائی وادار به پرداخت نمائیم چه اقدامات قانونی میتوانیم انجام دهیم ؟ و بطور کل آئین طرح و تعقیب و پیگیری قانونی آن در آن مرجع غیرقضائی از چه طریق شروع و به کجا چه نقطه ای ختم می شود . ( بارم : 6 نمره )

سوال 4 - ملک مشاعی دارای چندین مالک می باشد که بعضی از مالکین به نسبت سهام خود تقاضای ثبت سهام خود را نموده اند و مورد تمدید حدود واقع گردیده است و سایر مالکین مشاعی در صورت تمایل برای ثبت سهام و تحدید حدود سهم خود چه مراحی را باید سپری نمایند و امتیازاتی که سهامداران ( مالکین ) قبلی در تقاضای ثبت سهام ملکی خود بدست آورده اند برای سایر مالکین در تشریفات ثبتی لازم الرعایه می باشد و اصولاً اسناد مالکیت صادره مالکین مشاعی متضمن چه مفاد مفهومی می باشد . ( بارم : 7 نمره )

حقوق جزا شهریور 1378

سوالات اختیار کتبی کارآموزان وکالت دادگستری شهریورماه 78

1 - سوال حقوقی جزای عمومی
آقای ابراهیمی بعلت اصدار چک بلامحل در شعبه اول دادگاه عمومی شاهرود تحت تعقیب قرار گرفته و به شش ماه زندان تعزیری و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است . این حکم به علت گذشتن 20 روز از تاریخ ابلاغ قطعی گردیده است . هم اکنون وی دوران محکومیت خود را در زندان میگذراند .
در جریان اجرای حکم معلوم می شود که وی قبل از این محکومیت ، محکومیت قطعی دیگری به 9 ماه زندان و دو میلیون ریال جزای نقدی در همان دادگاه بعلت اصدار چک بلامحل داشته که آن مجازات نیز بعلت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گردیده است .
آقای ابراهیمی در مرحله اجرای حکم به شما مراجعه کرده و تقاضای کمک مینماید پاسخ دهید :

1 - موضوع سوال فوق با کدام یک از عنوان های حقوق جزای عمومی قابل انطباق است و ماده استنادی آن چیست ؟
2 - آیا هر دو مجازات باید اجرا شود یا یکی از آن ها در این رهگذر آیا شوق دیگری نیز وجود دارد یا نه ؟
مبنای تقاضای شما از دادگاه یا اجرای احکام کیفری بر چه اصلی استوار است . به عبارت دیگر چه تقاضائی از دادگاه یا دایره اجرای احکام کیفری می نمائید و خلاصه آنرا بیان کنید .

2 - سوال حقوقی جزای اختصاصی :
خانمی به دادگاه عمومی تهران مراجعه کرده و براساس شکوائیه ای از شوهر سابق خود شکایت می نماید . شاکی در شکوائیه خود بیان می دارد که از شوهر سابقم تقاضا نمودم جهیزیه ای را که در موقع ازدواج به خانه او آورده ام به من مسترد نماید . از آنجا که از استرداد آن خودداری مینماید . تقاضای تعقیب و مجازات وی را بعنوان خیانت در امانت دارم . شاکی جهت تقویت ادعای خود به اظهارنامه ای که در همین زمینه برای شوهر سابق خود فرستاده است استناد می نماید و برگ رسید جهیزیه که به خانه شوهر آورده و به امضای شوهر است نیز ضمیمه می کند . دادگاه به موضوع رسیدگی و متهم ( شوهر ) را بعنوان خیانت در امانت محکوم مینماید . این دادنامه به شوهر ابلاغ می شود .

در مهلت تجدید نظر خواهی شوهر به شما مراجعه می کند و از شما می خواهد که وکالت وی را در مرحله تجدید نظر خواهی قبول نمائید در چنین وضعیتی :
1 - آیا وکالت وی را می پذیرید یا نه و در صورتی که می پذیرید دفاعیات خود را بر چه پایه ای استوار می سازید ؟
2 - در صورتی که وکالت وی را نمی پذیرید جهات درستی رای دادگاه را بیان دارید .

3 - سوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی :
مدیر روزنامه ای به اتهام انتشار سند خیلی محرمانه دولتی به استناد بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات و ذیل ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تحت تعقیب قرار گرفته است و این شکایت از طرف شاکی که یکی از وزارت خانه های دولتی است بعمل آمده در جریان رسیدگی شاکی از شکایت خود صرف نظر می نماید دادگاه صرف نظر کردن شاکی را مورد توجه قرار نداده و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند . « مجرمیت متهم در خصوص انتشار سند خیلی محرمانه دولتی به استناد بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات و ذیل ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی محرز تشخیص داده شد و تقاضای متهم مبنی بر صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل پس گرفتن شکایت شاکی قابل قبول نیست زیرا قانونگذار تعقیب کیفری را به تقاضای شاکی مربوطه موکول نموده است که در این مورد شاکی تقاضای رسیدگی نموده است . ادامه پی گیری قضائی منوط به شکایت شاکی نبوده که قابل استرداد باشد . لذا به استناد مواد مذکور به سه سال حبس محکوم می گردد و به لحاظ وضع خاص متهم با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مزبور را به تعطیل روزنامه ای که متهم مدیریت آنرا به عهده دارد به مدت پنج سال تبدیل می نماید . »

اینک با مطالعه دادنامه نظر خود را پیرامون آن اعلام دارید . آیا به نظر شما رای دادگاه در خصوص توجه نکردن به استرداد شکایت شاکی و تبدیل مجازات زندان به تعطیل روزنامه ای که مدیریت آنرا متتهم بعهده داشته برابر قانون است یا خیر ؟ در این خصوص هر نظری که دارید اعلام نمائید . اگر به مواد قانونی نیز استناد می نمائید آن مواد را ذکر کنید . درستی یا نادرستی دلائل اتهام مورد نظر نیست و فرض بر اینست که اتهام متوجه متهم هست .

آئین دادرسی کیفری شهریور 1378

سئوالات اختبار آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری مورخ 2/7/1378
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
1 - آقای منصور دادخواستی به خواسته مبلغ بیست و یک میلیون ریال بطرفیت آقای ابراهیم تقدیم دادگاه عمومی نموده که بشعبه 4 ارجاع ، و در ضمن دادخواست توضیح داده که مبلغ خواسته بابت خسارتی است که در اثر اقدامات بدون مجوز خوانده به دیوارخانه متعلق به وی وارد شده است خواهان در جریان رسیدگی به دعوی حقوقی فوق شکایت کیفری نیز با عنوان تخریب علیه آقای ابراهیم تقدیم دفتر دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه ارجاع و ضمن آن توضیح داده که متقاضی صدور حکم محکومیت کیفری آقای ابراهیم باتهام تخریب میباشد . شعبه 7 دادگاه عمومی به موضوع شکوائیه رسیدگی و سرانجام باستناد اینکه آقای منصور ابتدا ”دادگاه حقوق را مرجع دعوی خصوصی خود قرار داده ( با تقدیم دادخواست حقوقی ) باستناد ماده 15 قانون آئین وی را می پذیرید یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن جهات و موجبات تجدیدنظر خواهی را با استناد به مواد قانونی مشروحاً بیان نمائید و در صورتی که دفاع از حقوق آقای منصور را بعهده نمی گیرید دلایل عدم قبول وکالت را با توجه به قوانین کیفری مشروحاً بیان نمائید .
بارم هشت نمره

2 - یکی از مامورین دولتی باتهام اینکه برخلاف قانون آزادی فردی از افراد جامعه را سلب نموده تحت تعقیب قرار میگیرد . دادگاه به موضوع رسیدگی مستنداً به ماده /570 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) وی را به شش ماه زندان محکوم مینماید . متهم از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده ، دادگاه تجدید نظر استان به موضوع رسیدگی ، ضمن تایید حکم صادره بدوی وی را به استناد همان ماده قانونی به مدت پنجسال محرومیت از مشاغل دولتی نیز محکوم نموده است . محکوم علیه به شما مراجعه و اظهار میدارد که باستناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد و از شما راهنمائی و نظرخواهی حقوقی مینماید . حالیه با توجه به استدلال محکوم علیه نظر شما در این مورد چیست ؟
الف - آیا موافق تشدید مجازات هستید یا خیر ؟ در صورت نظر مستدل خود را بیان کنید .
ب - آیا عمل دادگاه تجدید نظر تشدید مجازات است یا اجرای قانون ؟
ج - در قبال نص صریح قانونی تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بعنوان وکیل دادگستری چه اقدامی برای وی انجام می دهید ؟
نظریات خو درا مشروحاً بیان نمائید . بارم هفت نمره

3 - یکی از دادگاهها طی اخطاریه ای به کفیل اخطار کرده است که مکفول خود را طرف مدت بیست روز به دادگاه معرفی کند و در متن اخطاریه توضیح داده شده ( در غیراینصورت وجه الکفاله که مبلغ بیست میلیون ریال است از روی مطالبه خواهد شد ) . این اخطاریه در اقامتگاه کفیل به همسر او ابلاغ میشود ولی کفیل در مهلت مقرره ( بیست روز ) قادر به معرفی مکفول خود به دادگاه نمی شود دادگاه پس از انتقضاء مدت دستور وصول وجه الکفاله را از کفیل به مبلغ بیست میلیون ریال صادر می نماید . کفیل به شما مراجعه و از شما بعنوان وکیل مدافع استمداد می طلبد . در این خصوص الف - چه اقدامی برای او انجام می دهید تا از پرداخت وجه الکفاله بری شود ؟
ب - دادگاه صلاحیت دار برای مراجعه و اقدام کدام دادگاه است ؟
ج - عنوان حقوقی و قانون درخواستی که از دادگاه مینمائید را ذکر نمائید . و اگر به مواد از قانون استناد مینمائید آن مواد را نیز ذکر نمائید . بارم 5 نمره

آئین دادرسی مدنی شهریور 1378

سئوالات اختبار آئین دادرسی مدنی کارآموزان وکالت دادگستری مورخ 26/6/1378
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید :
1 - مالک آپارتمانی از یک مجتمع مسکونی به ادعای اینکه از قسمت اشتراکی مجتمع به سهل انگاری در شستشوی آن به ملک اختصای او رطوبت سرایت نموده تنها به طرفیت یکی از مالکین یا متصرفین به خواسته الزام به رفع رطوبت اقامه دعوی نموده است .
مسائل : مطروحه عبارتند از :
الف - آیا دعوی می بایست به طرفیت متصرف اقامه شود یا مالک ؟
ب - آیا با توجه به اینکه محل سرایت رطوبت مکان اشتراکی است لزوماً همه مالکین یا همه متصرفین مجتمع بایا طرف دعوی واقع شوند یا تنها کسی که سرایت رطوبت از فعل او ناشی شده است ؟
ج - آیا چنانچه مجتمع دارای مدیر یا هیئت مدیره باشد لزوماً دعوی مایه آنها باید طرح شود یا خیر ؟
د - در صورت فقدان مدیر یا هیئت مدیره تکلیف چیست و شما بعنوان و ذیل مالک برای جبران خسارت وارده به موکل چه اقداماتی را معمول میدارید ؟ ( بارم 7 نمره )

2 - در پرونده ای قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر شد خواهان دعوی که مکلف به تهیه وسیله اجرای قرار بوده است حسب اعلام خوانده و فرزندان خواهان مفقود الاثر گردیده است .
اولاً در اینصورت آیا میتوان ماده 290 قانون آئین دادرسی مدنی را نسبت به غایب مفقودالاثر تسری داد و دادرسی را توقیف کرد یا نه ؟
ثانیاً مادام که حکم بر مفقود الاثر بودن یک شخص صادر نشده وقت دادرسی چگونه و به چه کسی باید ابلاغ شود ؟ ( بارم 6 نمره )

3 - با توجه به ماده 656 قانون آ . د . م که در آن تصریح گردیده در صورت تراضی کتبی طرفین یا فوت یا حجریکی از آنان داروی از بین میرود و اینکه در آن ماده اشاره نشده که رای دادگاه مبنی بر بطلان رای داور نیز از زمره اموری است که باعث از میان رفتن داوری میشود در صورتیکه به رای داور اعتراض و حکم مبنی بر بطلان رای مزبور صادر گردد تکلیف دعوی مطروحه چه میشود ؟ آیا قرار ارجاع امر به داوری کماکان باقی است و دادگاه باید به انتخاب داور مجدد مبادرت کند یا با بطلان رای داور قرار ارجاع امر به داوری نیز منتفی است و دادگاه باید به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کند ؟
( بارم 7 نمره )

  حقوق مدنی شهریور 1378

سئوالات اختبار حقوقی مدنی کارآموزان وکالت دادگستری مورخ 21/6/1378
سئوال اول
شخصی با ارائه سند مالکیت ثبتی و هبه نامه عادی مورخه 1/2/1364 و درخواست معاینه و تحقیق محلی بخواسته خلع ید خوانده و مطالبه اجرت المثل از او ضمن دادخواست تقدیمی خود توضیح داده خوانده از سال 1360 ملک مورد دعوی را که مالک ثبتی به او خبه کرده ، غاصبانه تصرف نموده است .
خوانده شما را به عنوان وکیل خود انتخاب و اجاره نامه ای ارائه می نماید حاکی از اجاره ملک مورد بحث از مالک ( واهب ) در سال 1360 بمدت دو سال و اظهار میدارد طبق رسیدهائی که در دست دارد تا تاریخ 1/2/1364 مال الاجاره مقرر را به موجر پرداخت کرده ولی مالک از تاریخ مزبور از دریافت اجاره بها امتناع کرده است . چگونه از موکل خود دفاع میکنید ؟
نمره پاسخ کامل 7 نمره پاسخ از 15 سطر بیشتر نباشد

سئوال دوم
فروشنده قطعه زمینی ضمن عقد بیع تعهد کرده برای خریدار در زمین مزبور در مدتی مقرر خانه ای با مشخصات مورد موافقت طرفین بسازد و در قبال مبلغی معین به خریدار تسلیم کند .
طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند . خریدار با سکونت در خانه ساخته شده سطر فروشنده بتدریج پی میبرد خانه دارای عیوب و نواقصی است که رفع آن طبق نظر کارشناس در اجرای قرار تامین دلیل مستلزم هزینه سنگینی است . اگر وکالت خریدار را بعهده پذیرفتند برای احقاق حق موکل خود چه نوع دادخواست و با چه متن قانونی تنظیم می نمائید ؟
نمره پاسخ کامل 6 نمره پاسخ از 15 سطر بیشتر نباشد

سئوال سوم
شخصی بنام ( الف ) بدون اختیار از طرف مالک ، دو قطعه زمین او را به شخص دیگری بنام ( ب ) می فروشد ( الف ) پس از مدتی با سند رسمی شخصاً همان دو قطعه را از مالک خریداری میکند . خریدار یعنی ( ب ) دادخواستی بطرفیت ( الف ) تقدیم نموده به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قطعات مزبور . ( الف ) متقابلاً بابت مطالبه باقیمانده بهای یکی از قطعات اقامه دعوی بطرفیت ( ب ) می نماید . دادگاه پس از رسیدگی شخص ( الف ) را به تنظیم سند رسمی نسبت به هر دو قطعه بنفع ( ب ) محکوم و حکم محکومیت ( ب ) را نیز بپرداخت بقیه8 ثمن قطعه موردنظر ( الف ) صادر می نماید .
شخص ( الف ) که نسبت به حکم محکومیت خود به تنظیم سند رسمی قطعه ای که بهای آنرا مطالبه نکرده معترض است ، وکالت تجدیدنظرخواهی نسبت بحکم را بشما محول میکند برای نقص حکم دادگاه بدوی چگونه استدلال مینمائید ؟
نمره پاسخ کامل 7 نمره پاسخ از 15 سطر بیشتر نباشد .

حقوق تجارت شهریور 1378

حقوق تجارت
ولادت دخت گرامی حضرت رسول اکرم « ص »
و یکصدمین سال تولد حضرتامام خمینی ( ره ) مبارک باد :
به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید : وقت یکساعت و نیم
به سوالات ذیل مستدلاً پاسخ دهید

سوال 1 - آقای الف به استناد یک فقره چک علیه آقای ب که صادرکننده آنست اقامه دعوی مینماید آقای ب در مقام دفاع اعلام میدارد که بحکم دادگاه ورشکسته بوده و چون خواهان در موعد مقرر به مدیر تصفیه مراجعه ننموده و علیه وی طرح دعوی نکرده است لذا دیگر حقی برای مطالبه ندارد . شما به عنوان وکیل خواهان پاسخ دهید که آیا عدم مراجعه طلبکار در موعد مقرر مذکور در قانون تجارت به مدیر تصفیه موجب سقوط حق طلبکار از ورشکسته خواهد بود یا خیر و اصولاً اقامه دعوی در مدت ورشکستگی و یا پس از آن چگونه است ؟

سوال 2 - حکم ورشکستگی آقای الف صادر شده مدیر تصفیه با ناظر تبانی کرده و پس از وصول مطالبات قسمتی از آنرا به طلبکاران داده و بقیه را حیف و میل کرده اند طلبکاران با اعلام رضایت از ورشکسته تقاضای صدور حکم به رفع ورشکستگی را دارند با توجه به مراتب مذکور بنظر شما :
1 - آیا دادگاه باید حکم رفع ورشکستگی صادر نماید .
2 - تکلیف اموال ورشکسته که در توقیف است چه میشود ؟
3 - چه وقت باید به ثبت اسناد نوشته شود که از اموال ورشکسته رفع بازداشت نماید ؟
4 - آیا پس از صدور حکم رفع ورشکستگی ، ورشکسته سابق میتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید .

سوال 3 - با توجه به بند 2 ماده 47 قانون ثبت ، که ثبت شرکت نامه را الزامی دانسته آیا بنظر شما این امر منحصر به شرکت های تجاری است و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می گردد مثلاً چند نفر پیشه ور که صاحب پیشه واحدی هستند شرکت نامه عادی تنظیم و مشغول به کاری شدند آیا این شرکت نامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم میباشد یا خیر ؟

سوال 4 - چنانچه واخواستنامه برای ابلاغ به متعهد سفته به محل اقامت او فرستاده شود و مامور گزارش کند که متعهد سفته فوت شده آیا بنظر شما میتوان واخواستنامه را ابلاغ شده تلقی کرد ؟