جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

اختبار اسفند 1381

حقوق مدنی اسفند۸۱

به دوپرسش زیر پاسخ دهید :
یکم : شخصی در برابر وامی که از بانک دریافت می کند سهم خود را که سه انگ از ششدانگ یک قطعه زمین مشاع می باشد در رهن بانک می گزارد . چانچه مالکان این ملک مشاع در خواست افراز آن را بنمایند آیا نیازی به جلب موافقت مرتهن ( بانک ) وجود دارد یا نه ؟ با استدلال حقوقی و ذکر مستندات قانونی پاسخ دهید :
دوم : ، « الف » به موجب حکم قطعی به پرداخت دو میلیون تومان در حق « ب » محکوم شده است . مامور اجرا در مقام اجرای حکم ، دو تخته قالی منزل محکوم علیه را توقیف کرده است . « ج » با ارائه فاکتور خرید این قالی ها که دلالت بر آن دارد یکسال قبل آنها را از شرکت سهامی فرش ایران که شرکت دولتی است خریداری کرده ، به عنوان شخص ثالث به این توقیف اعتراض نموده است . با استدلال حقوقی و ذکر مستند قانونی پاسخ دهید دادگاه در برابر این اعتراض چه تصمیمی باید بگیرد .

حقوق تجارت اسفند۱۳۸۱

شرکت باسئولیت محدودx به حکم دادگاه ورشکسته شده و اداره تصفیه امور ورشکستگی امر تصفیه آن را عهده دار گردیده و با اشخاص زیر مواجه شده است :
الف سفته ای در اختیار دارد که یک از سه نفر عضو هیات مدیره شرکت آن را ره نام شرکت صادر کرده و در سررسید پرداخت نشده و نسبت به واخواست هم صورت نگرفته است . تقاضای الف این که اداره تصفیه و جه سفته را به بپردازد .
ب – دارنده چکی است که در وجه حامل صادر شده و امضای دو تن از اعضای هیات مدیره و مهرشرکت در ظهرآن دیده میشود و ۲۰ روز بعداز تاریخ مندرج در چک ، به بانک محال علیه ارائه شده که به علت عدم موجودی پرداخت نشده است . درخواست ب این است که در شمار غرماء قرارگیرد .
ج چکی دارد که شرکت x صادر کرده است و در تاریخ سررسید موچودی نداشته ، لیکن ج در مسافرت بوده و نتوانسته در آن تاریخ به بانک مراجعه کند و بعدا که x ورشکسته شده پرداخت صورت نگرفته است . ادعای ج این است که وجه آن چک که هنوز در بانک موجود می باشد متعلق به اوست و باید به او داده شود و وی نباید در غرماء وارد شود .
د یکی از کارکنان اخراج شده شرکت x است که به حکم قطعی صادره به نفع او باید غرامت ناشی از اخراج به او داده شود . ادعای او این است که طبق قانون کار باید به عنوان طلبکار ممتاز شناخته شود .
با توجه به قوانین موضوعه و اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق تجارت ، مستدلا تشریح کنید اداره تصفیه در مورد تقاضاهای فوق الذکر چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید ؟

آئین دادرسی مدنی مهر۸۲

سوالات :
۱ ) اختلاف در صلاحیت در چه صورتی مختص می شود و حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی از یک حوزه استان با دادگاه تجدید نظر استان دیگر با چه مرجعی است ؟
۲ ) شرایط اقامه دعوای تعرف عدوانی و پیروزی در این دعوا را در صورتی که خوانده سرایدار ملک مورد نظر باشد ، تببین فرمائید .
۳ ) محکوم علیه غایب تا چه زمانی می تواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید .
۴ ) سه تفاوت اساسی بین تامین در تامین خواسته و دستور موقت را تببین فرمائید .

حقوق جزا اسفند۱۳۸۱

لطفا به سوالات زیر با استدلال و در حد خواسته شده پاسخ دهید .
سوال اول - « الف » و « ب » متهمند به شرکت در جرم سوء استفاده از سفید مهر موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و « ج » متهم است به معاونت در جرم فوق با « الف » و « ب » محل وقوع جرم تهران و تاریخ آن مهرماه ۱۳۸۰ بوده است .
در بررسی سوابق متهمان در دادگاه مشخص میشود که « الف » و « ب » هر دو قبلا به همین اتهام در سال ۱۳۷۶ تحت تعقیب قرار گرفته اند که دادگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ « الف » را به ۱۸ ماه و « ب » را به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است که « الف » پس از تحمل ۱۰ ماه از حبس خود درخواست آزادی مشروط کرده که با این آزادی به مدت دو سال مواقت شده و در بهمن ۷۶ آزاد و در بهمن ۱۳۷۸ آزادی اول قطعی گردیده است .
در دادگاه که در آبانماه ۱۳۸۰ تشکیل شده وکلای « الف » و « ب » درخواست تعلیق اجرای مجازات موکلین خود را زا دادگاه می نمایند و وکیل « ب » نظر دادگاه را مبنی بر اینکه « ب » مرتکب تکرار جرم گردیده رد می کند . وکیل « ج » نیز با استناد به مرور زمان درخواست موقوفی تعقیب اجرای مجازات قبلی و تخفیف کیفر جرم اخیر در صورت محکومیت و تبدیل آن را به جزای نقدی می نماید .

با توجه به مساله بالا پاسخ دهید :
اولا - استدلال وکلای مدافع در مورد تکرار جرم و مرور زمان صحیح است یا خیر و درخواست آنها از دادگاه مبنی بر تعلیق ، تخفیف و تبدیل مجازات مورد قبول قرارمیگیرد یا نه ؟ ( حداکثر پاسخ دوازده سطر )
ثانیا - حداکثر در هشت سطر ماده ۶۷۳ مجازات اسلامی را تجزیه و تحلیل کنید .

سوال دوم - آقای حسن به شما مراجعه و اعلامی میکند که کتابی در زمینه پرورش گیاهان گلخانه ای تالیف و منتشر کرده است که ظرف ۳ سال از انتشار نایاب شده است . حال آقای تقی این کتاب را بدون اذن و اجازه وی چاپ افست کرده و منتشر نموده است . لطفا به سوالات ذیل پاسخ دهید و مستند قانونی پاسخ را هم بیان فرمایید :
آیا آقای حسن حق قابل دفاع و حمایتی دارد ؟
آیا عمل آقای تقی جرم است ؟ اگر هست مجازاتش چیست ؟
اگر این کتاب را شرکت نشر ج با مدیریت آقای تقی چاپ کرده باشد تکلیف چیست ؟
تکلیف خسارت وارده به آقای حسن در فرضی که مرتکب شخص تقی باشد و در حالتی که کتاب را شرکت ج با مدیریت تقی چاپ کرده باشد چیست ؟
آیا برای جلوگیری از بخش این کتابها کاری میتوان کرد ؟
توجه فرمایید که پاسخ هریک از شقوق سوال دوم بیش از حداکثر ۲ سطر نیست .

آئین دادرسی مدنی اسفند۱۳۸۱

چگونه ممکن است حکم دادگاه تجدید نظر غیابی باشد ؟
وجوه اشتراک و تفاوت اعتراض ثالث و اعاده دادرسی کدام است ؟ توضیح دهید ؟
پیمانکار دعوائی به طرفیت کارفرما به خواسته صدور دستور موقت به جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه بانکی مطرح نموده است و دادگاه نیز صدور دستور موقت را موکول به تودیع معادل ۲۵% از مبلغ ضمانت نامه بانکی کرده است . اولا - شما به عنوان وکیل پیمانکار ( مدعی ) می توانید از دادگاه درخواست نمائید به جای وجه نقد مال ( منقول یا غیر منقول ) را بابت خسارات احتمالی خوانده قبول نماید چرا ؟ ثانیا - بعداز تودیع خسارات احتمالی و صدور حکم نهائی به بی حقی خواهان ، اگر شما وکیل کارفرما ( خوانده ) باشید برای مطالبه خسارات وارده به موکل خود با چه شرایطی تقاضای خود را مطرح می نمائید ( آیا با درخواست و یا با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات )

( الف ) - که در تهران سکونت دارد از ( ب ) که تاجر و مقیم اصفهان است مقداری کالا به ارزش یکصد و بست میلیون ریال می خردو بابت ثمن معامله یک فقره سفته به مبلغ مذکور در وجه او صادر می کند . در این ارتباط قراردادی بین طرفین تظیم و انجام معامله در اصفهان و مشخصات سفته مورد اشاره در آن درج می شودآیا وجه سفته در سررسید پرداخت نمی شود و ( ب ) پس از واخواست سفته ، به استناد تصاویر مصدق قرارداد تظیمی و سفته مذکور و واخواست نامه ، در دادگاه عمومی اصفهان دادخواست می دهدو ضمن درخواست صدور قرارتامین خواسته ، تقاضای محکومیت ( الف ) را به پرداخت وجه سفته می نماید . دادگاه در وقت فوق العاده قرار تامین خواسته صادر و با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کند . خوانده لایحه ای به دادگاه تقدیم و به قرار تامین خواسته اعتراض و از این نظر که مقیم تهران می باشد به صلاحیت دادگاه ایراد می کند و در ماهیت دعوا اظهار می دارد که چون ( ب ) کالای مورد معامله را تحویل نداده است او قرار دارد منعقده را فسخ و مراتب را به نامبرده اعلام کرده است و بر این اساس تقاضای رد دعوای خواهان را می کند . با توجه به مراتب فوق به سوالات زیر با استدلال و استناد و به قانون پاسخ دهید :
ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه وارد است یا خیر ؟
چنانچه دادگاه ایراد خوانده را در مورد صلاحیت بپذیرد و به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نماید ، قرار صادره از طرف چه شخصی و در چه مرجعی قابل اعتراض است ؟

چنانچه دادگاه ایراد به صلاحیت را بپذیرد ، آیا خوانده می تواند به تصمیم دادگاه اعتراض نمایدیا خیر ؟
آیا اظهارات خوانده در مورد فسخ قرارداد ، بدون اینکه از جانب وی دادخواستی تقدیم شودقابل رسیدگی می باشد یا خیر ؟
( الف ) که ساکن کرج است ، برای وصول مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک که عهده بانک ملی شعبه تهران صادر شده است ، علیه ( ب ) که او نیز در کرج سکونت دارد ، از طریق اداره اجرای ثبت تهران به صدور اجرائیه مبادرت کرده است . ( ب ) به شمامراجعه می کند و اظهار می دارد که وجوه چکهای موضوع اجرائیه را در حضور چند نفر شاهد به ( الف ) پرداخته است ولی ( الف ) به ادعای مفقود شدن چکها از استرداد آنها به او خودداری نموده است و به شما وکالت می دهد که در ارتباط با اجرائیه صدره در دادگاه صالح اقامه دعوا کنید و برای جلوگیری از عملیات اجرائی اداره اجرای ثبت و ممانعت از توقیف اموال او توسط آن اداره ، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورید . با توجه به مطالب فوق با استدلال و استناد به قانون پاسخ دهید :
اولا : دادخواست خود را درکدام دادگاه و به طرفیت چه شخصی و با چه خواسته ای و به استناد چه مدرکی مطرح می کنید ؟
ثانیا : بابت هزینه دادرسی چه مبلغ تمبر ابطال می کنید ؟

آئین دادرسی کیفری اسفند۱۳۸۱

لطفا - چهار سوال ذیل پاسخ تشریحی و استدلالی دهید مراجعه به مجموعه قوانین مجاز است - مدت زمان جهت ادای پاسخ جمعا دو ساعت تمام می باشد .
سوال اول : در پرونده ای ل ی حسین باتهام تعلیف غیر مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملی شده تحت تعقیب قرارمی گیردمتهم مرتبا به چرای غیر مجاز گوسفندان خود در مرتع ملی اقرار مینماید . صورت مجلس تنظیمی با مامورنی اداره منابع طبیعی جنگلداری نیز دلالت آشکار بر ارتکاب بزه توسط متهم دارد . ضمن رسیدگی و قانونی دادخواست مطالبه ضرر و زیان از طرف اداره ذینفع تقدیم دادگاه میشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مکرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نمودن عمل حکم بر برائت صادر اعلام مینماید . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زیان مستندا باقرار متهم حکم محکومیت متهم پرداخت وجه مورد ادعای اداره جنگلداری صادر مینمایدبا تجدید نظر خواهی محکوم علیه مرجع تجدید نظر با دین استدلال که : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون قانون آئین دارسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این است که دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم میتواند درباره زیان وی نیز او را محکوم نماید رای بر درخواست اداره خواهان صادرمینماید .
با تهیه معوقه فوق تشریح صورت مسئله فرضی در پاسخ مرقوم فرمائید .

آیا رای دادگاه تجدید نظر استان بنظر شما صحیح است یا خیر ؟
پاسخ خود را اعم در اینکه مثبت یا منفی باشد با توجه قانونی ارائه استدلال توام فرمائید .

سوال دوم :
در پرونده ای متهمی باتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب قرار می گیرد و با حکم قطعی مرجع قضائی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم میشود . اخطار دایره اجرای احکام دادگاه محکوم علیه جهت اجرای حکم حاضر میشود مراتب نوشته که در اخطار و ابلاغ میشود که چون وی نیز در مهلت قانونی محکوم علیه را مغرفی نمی نماید دستور ضبط وثیقه صادر و دادگاه نیز دستور ضبط وثیقه را تایید مینماید . حکم صادره دادگاه نیز ( مبنی بر تحمل ۹۱ روز حبس ، بموقع اجرا در می آید . اینک با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و در امورکیفری در پاسخ مرقوم فرمائید :

آیا با وجود اجرای دادنامه قطعی صادره صدور دستور ضبط وثیقه ، قانونی صحیح است یا خیر
مافی قانونی و توجیهی نظر خود را همراه با استدلال مرقوم دارید .

سوال سوم
در پرونده ای ل ی حمیدرضا - ب و علیرضا - د باتهام سرقت مهمات نظامی تحت تعقیب دادسرای ناظمی قرار می گیرند پس در طی مراحل مقدماتی تحقیق و تعقیب پرونده با صدور کیفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ارسال می گردد . دادگاه نظامی مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و باستدلال اینکه : از زمان وقوع جم بیش از ده سال تمام سپری شده است باعتبار حصور مرور زمان تعقیق قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام یمدارد . در پاسخ مرقوم دارید آیا نظر رای دادگاه نظامی صحیح است یاخیر ؟
دلایل و مافی قانونی و توجیهی نظرخود را نیز منعکس فرمائید .

سوال چهارم
در پروندهی ای ل ی عبدالرضا - د باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو منتهی نبوت ل ی حسن –ف - تحت تعقیب قرار می گیرد پزشک قانونی با معاینه حسب مقتول علت مرک را پارگی قلب و خونریزی وسیع بعلت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است . پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست ( حادثه در زمانیکه دادسرا ها فعالیت قانونی داشته از اتفاق افتاده است ، موضوع در دادگاه کیفری یک ذیصلاح مطرح گردیده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل در اجرای ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنائی به تعییین وکیل تسخیری برای وی مساعدت نموده است پس از مداخله وکیل تسخثری و اعلام ختم رسیدگی از بزهکاری متهم ، مرتکب را باستناد صریح وی شرب خمر و جرع عمدی ، با چاقو و نظریه پزشک قانونی در مورد علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است . وکیل تسخثری حکم صادره اعتراض نموده از پرونده وی تجدید نظر به شعبه دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به کیفیت زیر اتخاذ تصمیم نموده است .

« نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد پس از ختم رسیدگی وکالت » « خاتمه یافته و سمتی در پرونده ندارد . لذا اقراض ایشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضی تجدید نظر خواه پرونده » « اعاده میشود »
باعنایت به فوق اولا مرقوم فرمائید : به نظر شما رای شعبه دیوان عالی کشور صحیح است یا خیر
ثانیا : نظریه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم دارید - مافی قانونی و توجیهی نظریات خود را در هردو مرود منعکس فرمائید .

ثبت وامور حسبی اسفند ۱۳۸۱

ثبت

درزمین دارای چند طبقه آپارتمان که در مالکیت مشاعی چندنفرقراردارد برای تحصیل سند مالکیت تفکیمی ( بافرض قابلیت افراز و تفکیک آن ) چنانچه یک یا بعض شرکا همکاری و موافقت نداشته یا در دسترس نباشند سایر مالکین مشاع از نظر قانونی چه باید بکنند . مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصیل سند و مشخص شدن سهم افرازی هر مالک بطور مشخص توضیح دهید .
اگر سند انتقال رسمی مال غیر منقولی که سابقه ثبت در دفتر املاک را دارد در دفترخانه ای بدون استعلام وضعیت ثبتی آن تنظیم شود و بعداز انتقال معلوم گردد ، ملک در رهن بانک بوده است راجع به معامله انجام شده از جهات زیر توضیح داده شود :
الف - معالمله باطل است یا غیر نافذ ( توجیه شود ) .
ب - در فرض غیر نافذ بودن سند تنظیمی اعتبار سند رسمی را دارد یا عادی است ؟
سه مورد از مواردی که باحکم دادگاه ممکن اسن سند مالکیت ابطال شود مختصراتوضیح دهید .

  امورحسبی

نحوه اقامه دعوی برای وصل بدهیهای مالی متوفی در حالتهای زیر به تفکیک توضیح داده شود :
الف - فقدان ورثه
ب - مجهول بودن ورثه
ج - رد ترکه توسط کل ورثه
د - رد ترکه توسط بعض ورثه

۲ - اگر پدری که ولایت فرزند صغیر پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعداز دو سال از او رفع حجر گردد . توضیح دهید در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغیر به عهده چه کسی خواهد بود .