جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

انتشار-مجله-پژوهش-های-حقوق-تطبیقی-+-مقالات

از مهر 1388براساس سیاست جدید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای تخصصی شدن مجلات ،به مجله مدرس علوم انسانی مجوز چاپ مجله با عناوین تخصصی جدید داده شدکه براساس مجوز شماره 981/11/3 مورخ 4/6/88 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجله تخصصی پژوهش های حقوق تطبیقی جایگزین مجله علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی( ویژه حقوق) و با عنوان “ فصلنامه مدرس علوم انسانی – پژوهش های حقوق تطبیقی ” منتشر شده است.

مجله مدرس علوم انسانی از سال 1369در زمینه های مختلف علوم انسانی بصورت جنگی منتشر شد .در سال 1375موفق به کسب درجه علمی -پژوهشی گردید ودر سال 1380 بر اساس سیاست وزارت علوم مبنی بر تخصصی شدن مجلات ،  در سه رشته حقوق ، مدیریت و جغرافیا منتشر شد که فعالیت آن تا مهر 1388 ادامه داشت .

از مهر 1388براساس سیاست جدید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای تخصصی شدن مجلات ،به مجله مدرس علوم انسانی مجوز چاپ مجله با عناوین تخصصی جدید داده شدکه براساس مجوز شماره 981/11/3 مورخ 4/6/88 وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری  مجله تخصصی پژوهش های حقوق تطبیقی جایگزین مجله علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی( ویژه حقوق) و با عنوان “ فصلنامه مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی ” منتشر شده است.

مجله پژوهش های حقوق تطبیقی با مجوز انتشار شماره 26829/89 مورخ 12/11/89 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود. بر روی جلد این شماره پاییز 91 درج شده، اما در واقع در آبان 92 منتشر شده است.

نبرد فرم‌ها در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا با مطالعه در حقوق ایران

    محمد‌باقر پارسا‌پور1؛ وحید فقیهی محمدی 2
مشاهده مقاله
| اصل مقاله (225 K)

حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی؛ ممنوعیت یا محدودیت؛ مطالعه مقایسه‌ای نظام‌های فرانسه، انگلستان و ایران
    
محمد جلالی 1 *؛ محمدقاسم تنگستانی2
مشاهده مقاله
| اصل مقاله (374 K)

حمایت از نهاد نمونه اشیای مفید به منظور تکمیل نظام حق اختراع

سعید حبیبا1؛ حمیدرضا شاه بابای 2
مشاهده مقاله
| اصل مقاله (232 K)

بررسی مقایسه‌ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه
    
    سید مهدی دادمرزی1؛ سید مصطفی محقق داماد 2
مشاهده مقاله
| اصل مقاله (240 K)

فزون‌خواهی حق‌های اساسی: درآمدی بر اساسی‌سازی حقوق خصوصی

علی طهماسبی*
مشاهده مقاله
| اصل مقاله (241 K)

تعریف ادغام قانونی (واقعی) شرکت‌‌های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)

محمد عیسائی تفرشی*[ 1]
مشاهده مقاله
| اصل مقاله (199 K)

معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس

سید محمد تقی قبولی درافشان1؛ سید محمد هادی قبولی درافشان[2]*
مشاهده مقاله
| اصل مقاله (242 K)