جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

دیوان-عدالت-اداری-مصوبه-دبیر-هیات-عالی-نظارت-وزارت-صنعت-را-ابطال-کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون نظارت بازرگانی استان مازندران و بخشنامه رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن، تجارت مبنی بر عدم ثبت‌نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ها را ابطال کرد.

 متن رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

« مطابق ذیل تبصره 3 ماده 22 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مصوب 24/ 12/ 1382 مقرر شده است آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره 484992/42 - 28/ 9/ 1389 رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و بند 10 مصوبه جلسه مورخ 1/ 10/ 1389 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه‌ها تعیین‌تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت برسد، بنابراین بخشنامه شماره 484992/42 - 28/ 9/ 1389 دبیر هیات عالی نظارت و بند 10 مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال آن‌ها صادر و اعلام می‌شود.»