×

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اخذ-عوارض-سالیانه-از-استخرها-غیرقانونی-است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ا‌ی از شورای شهر مشهد را ابطال کرد که بر اساس آن از استخر‌ها عوارض سالیانه اخذ می‌شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ‌٢5٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این‌باره به این شرح است: « اصلاحیة بند (ج) موضوع مصوبه شماره ‌٢65٩/ ‌٢ مورخ ‌٧/ ‌6/ ‌١٣٨5 شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبة ‌١6٠١/ ‌٢/ ش مورخ ‌١٨/ ‌٣/ ‌١٣٨٣ شورای مذکور به ماخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) مادة ‌4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه ‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ‌٢٢/ ‌١٠/ ‌١٣٨١ و با مدنظر قراردادن رای شمارة ‌٨٣٢ مورخ ‌٢٧/ ‌١١/ ‌١٣٨٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ‌١ مادة ‌١٩ و مادة ‌4٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.»

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.