جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

مشروعیت حقوقی تحریم اقتصادی

طاهره نبی زاده کفشگر:دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه حکیم سبزواری

دریافت فایل