جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

آزمونهای-حقوقی

دانلود آزمونهای حقوقی


آزمون فراگیر حقوق بین الملل سال 88

آزمون فراگیر حقوق جزاوجرم شناسی سال88

آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال1390

آزمون دانشگاه آزاد اسلامی حقوق جزا وجرم شناسی سال90

آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق سال 1390

آزمون دانشگاه آزاد اسلامی حقوق بین الملل سال90

آزمون
دانشگاه آزاد جقوق عمومی سال90

آزمون
دانشگاه آزاد گروه ج حقوق خصوصی سال90

آزمون
حقوق خصوصی سال89 دانشگاه آزاد خوراسگان

آزمون فراگیر حقوق جزاوجرم شناسی سال89

آزمون فراگیر حقوق خصوصی سال89

آزمون فراگیر
حقوق خصوصی سال88

آزمون فراگیر حقوق خصوصی سال87

آزمون فراگیر
حقوق خصوصی سال86

دفترچه آزمون قضاوت 89