جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟

سؤال

1- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟

2- با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود.

2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود، اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابه‌ ازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 28 مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌باشند.