جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

نقش-قانون-مدنی-اشخاص-و-اموال-در-اقتصاد-مقاومتی

کانون جنبش نرم افزاری برگزار می کند

نشست “بررسی نقش قانونمندی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی” در دانشگاه علوم قضایی برگزار می شود.

اقتصاد مقاومتیکانون جنبش نرم افزاری شاخه ى دانشگاه علوم قضایی برگزار می نماید بررسی نقش قانون مندی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی با حضور استاد اسماعیل تبار، دوشنبه 12 اسفند دانشگاه علوم قضایی بعد از نماز مغرب وعشا کلاس 202