×

شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی برای استفاده از خدمات درمانی

شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی برای استفاده از خدمات درمانی

سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به سئوال بیمه‌شدگان درخصوص شرایط افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده اصلی برای استفاده از خدمات درمانی، افراد تبعی واجد شرایط را اعلام کرد

شرایط-افراد-تحت-تکفل-بیمه-شده-اصلی-برای-استفاده-از-خدمات-درمانی وکیل 

سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به سئوال بیمه‌شدگان درخصوص شرایط افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده اصلی برای استفاده از خدمات درمانی، افراد تبعی واجد شرایط را اعلام کرد.

همسر بیمه‌شده، فرزندان ذکور بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران (تا پایان سن 22 سالگی) و پس از آن درصورت اشتغال به تحصیل طبق ارائه گواهی معتبر از مؤسسات رسمی و آموزشی و یا ازکارافتادگی کلی تأییدشده توسط کمیسیون‌های پزشکی و فرزندان دختر به شرط آنکه ازدواج نکرده و شاغل نباشند از افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده هستند که می‌توانند به تبع وی از خدمات درمانی استفاده کنند.

بر این اساس، پدر و مادر بیمه‌شده درصورتی می‌توانند تحت‌تکفل او محسوب شوند که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تمام بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده کلی باشند، معاش آنها توسط بیمه‌شده تأمین و در هرحال از هیچ صندوق بیمه‌ای مستمری دریافت نکنند به تبع فرزند بیمه‌شده خود قادر به بهره‌مندی از خدمات درمانی نزد واحدهای ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور خواهند بود.

درخصوص افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده زن که می‌توانند به تبع وی از خدمات درمانی استفاده کنند می‌توان به شوهر بیمه‌شده زن درصورتی که معاش او توسط بیمه‌شده زن تأمین شود و سن او از 60 سال بیشتر و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتاده کلی باشد و فرزندان بیمه‌شده زن (دختر / پسر) درصورتی که شوهر وی تحت‌پوشش نظام حمایتی خاصی نبوده و یا حضانت فرزندان از طریق مراجع قانونی به مادر واگذار شده باشد و یا پدر در قید حیات نباشد اشاره کرد.

همچنین پدر و مادر بیمه‌شده زن با همان شرایطی که برای والدین بیمه‌شده مرد بیان شد می‌توانند از خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

گفتنی است؛ در صورت تأیید تحت‌تکفل بودن پدر، مادر یا شوهر از سوی واحد اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی، این افراد به عنوان عائله، تحت‌تکفل بیمه‌شده قرار می گیرند و درصورت فوت بیمه‌شده اصلی به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تأمین‌اجتماعی، از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند شد.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.