جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

سیرمالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک

نویسنده:سید جلیل محمدی دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سر دفتران

دریافت فایل