جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نویسنده:رضا ولویون استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت فایل