جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

بازنشستگی-اعضای-هیات-علمی-با-استناد-به-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-غیر-قانونی-است

دیوان عدالت اداری اعلام کرد:   
                                       
«نظر به اینکه مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 اعضای هیات علمی از شمول قانون مستثنی اعلام شده‌اند، به لحاظ عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیات علمی، احکام بازنشستگی که مستند به ماده 103 قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانونی است و احکام صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رای بر وارد دانستن شکایت شکات از حیث عدم وجاهت قانونی استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در بازنشستگی اعضای هیات علمی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»