جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم- یازده = 8