جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

پژوهشنامه حقوقی، دانشگاه گیلان، (مجله علمی و پژوهشی) سال اول، شماره سوم، بهار 1390، صفحات 93-111 به همراه استاد دکتر عباس کریمی11 + پنج =