جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی تشکیل سازمان مدیریت بحران" href="/tags/32822/قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران/" class="link">قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی تشکیل سازمان مدیریت بحران" href="/tags/32822/قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران/" class="link">قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/02/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.