جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مهدویت مدل حکمرانی موعود و حقوق عمومی

دالانی که بشریت از آن عبور کرده و تا به امروز رسیده است آن قدر خاطرات اندوه بار بجا گذاشته تا او را متقاعد کند که ناگزیر باید به آینده‌ای روشن‌تر از گذشته دل خوش کند.آثار تازیانه‌های اصحاب زر و زور و تزویردر طول قرنها چنان چهره خرد آدمی را بر افروخته ساخته که مجاب شود مرهمی باید کارستان تا خاطرات تلخ گذشته را به امید افقی آرمانی تاب آورد.محنت‌ها به آخر رسد و شب سیاه تحقیر و تضییع کرامت و حیثیت انسانی منتهی به مطلعی مشعشع و کامیاب کننده خواهد گشت.

عصر مهدویت و حقوق محیط زیست - حقوق عمومی چیست ؟ - کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن - مختصری بر حقوق عمومی و حقوق خصوصی - پایه و مبنای حقوق عمومی چیست ؟ 

بشریت از خود می‌پرسدآیا حکمرانی مطلوب و آرمانشهر موعود که صالحان عالم وعده داده‌اند تحقق پذیر است؟باچه اسلوب و مختصاتی؟آیا حقوق انسانی به محاق رانده شده بشر کما هو حقه پاس داشته خواهد شد؟عزت و کرامت و عدالت و آزادی و امنیت و برخورداری که انسانیت برای استیفای نیم بند آن هم خون عزیز ترین‌هایش را فدیه کرده مطلقا سایه گستر خواهد گردید؟ موعود منتظر چه شیوه‌ای را برای زمام داری بر خواهد گزید؟آیا دکترین نوینی مستقر خواهد ساخت و بساط گذشته را هر چه بوده در هم خواهد کوفت و به تخطئه مواریث سلف مبادرت خواهد ورزید؟یا با علم و دستاوردها سر سازگاری خواهد داشت و راهبردی ایجابی اتخاذ خواهد نمود؟خشونت وکشتار غلبه خواهد داشت یا مدارا و صلح و گفتگو؟

قبل از بررسی این پرسش‌ها پیش فرض داشتن سه نکته ضروری است:‏

‏۱ـ توجه به اعتبار منابع در اخذ پاسخ‌ها:‏

رجوع به منابع اصیل و دسته اول( قرآن و سنت و عقل کاشف حقیقت )تنها می‌تواند راهی واقع نما فراروی ما در اخذ پاسخ‌های مهدویت بگشاید.چه جولان رمال مسلکی و خواب نما شدن و تولید مثل حرف‌های بی مبنا خواهد توانست یک موضوع واقعی و جدی را تنزل بخشیده و در حد آرزویی برای خیال پردازها و سرگرمی بی ثمرها و دل خوش کنی عقده‌ای‌ها تخفیف دهد.زاویه ما با حقیقت مساله زیاد شده و آنرا لوث و از جانمایه مبنایی و غایتمند آن دور خواهد کرد.‏

دلیل تأکید رئیس دیوان عدالت اداری بر گسترش حقوق عمومی چیست ؟ - دولت اعتدال ، حقوق عمومی و منشور حقوق شهروندی 

‏۲ـ اخذ ملاک از قیاس‌هاو تمثیلات قدما و عدم توقف درمصادیق مطروحه سلف:‏

گزاره‌های رسیده به ما در روایات،شمایی کلی از امام مهدی، عصر ظهور و مسائل پیرامونی ترسیم کرده است.باید توجه داشت راویان این پیش بینی‌ها از زاویه زمان خود و به زبان فهم عصر خود، موضوع را بیان کرده‌اند. اصرار برنفس مصادیق مطروحه در آن دوران وتوقف در متن،چه بسا ما را از نتیجه بایسته دور خواهد ساخت.باید ضمن اخذ روح حاکم بر این گزاره‌ها،بدین مهم عنایت داشت که یکی از منابع اصلی اجتهاد در دین ما «عقل» است و امامان ما در صدر عقلانیت قرار دارند.

عقلانیت قواعد خاص خود را دارد.بعنوان نمونه حکم می‌کند، از علم و تجربه به نحو احسن بهره برده شود (اگر می‌گویند با شمشیر،موعود آخرالزمان ظهور خواهد کرد این سلاح در عصرحضور ایشان موضوعیت ندارد بلکه دلالت بر اقتدار و بهره گیری از ابزار روز نظامی دارد)دربسیاری از موارد، زعمای دین، در مقام بیان طریق و نه متوقف بر مصداق بوده‌اند. تشخیص این مساله از خرد پویا بر می‌آیدو قدرت تکشف امور که باید با اشراف به فنون فهم جوهر از متن حاصل شود.‏

‏۳ـ شناخت شاخص‌ها به جای شبیه سازی شخصیت‌ها و موقعیت‌ها:‏

صرف نظر از دکان داری‌های مفروض الهویه و بند بازی‌های معلوم الحال،برخی بر آنند به منظور ملموس سازی موضوع ظهور موعود،باید شبیه سازی شخصیت‌های اشاره شده در روایات وجه نظر باشد.از سفیانی و سید خراسانی و شعیب بن صالح و… یا موقعیت‌های ترسیم شده مثل اختلافات خشونت بار و جنگ افروزی جهانی،غلیان ظلم و جور و…این مصادیق از آنجا که پایه قوی و نشانه‌های شفاف و مشخصی ندارد پتانسیل انحراف انگیزی بالایی داشته و لذا مورد سوءاستفاده یا استفاده نا بجا قرار می‌گیرد.بنظر اصرار بر کشف این مصادیق ما را مشغول مبهمات فراوان و بی فایده خواهد کرد.اما اخذ ملاک‌ها و شناسایی شاخص‌ها بسیار موثر خواهد بود و کد‌هایی به ما می‌دهد که می‌توانیم راه را در هر شرایطی از بیراهه تشخیص دهیم.‏

‏عصر ظهور موعود،دوران طلایی حقوق بشر:‏

ظلم یعنی حق کشی.هر جا انسان از حقوقی که شایسته آنست به ناروا محروم می‌شود ظلم محقق شده است. مهمترین خصوصیت حکومت موعود منتظر بر چیدن بساط ظلم و اولین فاز حضور پرچمدار حکومت آخر الزمان،مواجهه با کسانی است که ظلم مادی و معنوی به بشر را پیشه ساخته‌اند. پای ثابت و وجه مشترک روایات ما این است که مهدی موعود حق و عدل را جایگزین ظلم و جور می‌کند.بشری که زیر بار حقوق بشر کشی‌ها و اجحاف‌ها قد خم کرده است می‌بیند که حقوق او پاس داشته شده و دست متعرضین بدان قطع می‌شود.

کار کارستان دولت موعود بر صدر نشاندن حقوق حقه بشر است.امام صادق (ع)در توصیف آن دوران می‌گوید:«هر حقی به صاحب آن ادا می‌شود…بساط ظلم و ستم برچیده می‌شود»{ترجمه ارشاد مفید رج۶رص۳۵۹}‏

‏ بسط عدالت، در صدر فهرست حقوق بشر:‏

‏«عدالت» اعطای هر حق به ذی حق است.این عدالت در عرصه اقتصاد،سیاست،قانون،قضاء ومناسبات عمومی و خصوصی و…رخ می‌نماید.بیراه نیست اگر ادعا کنیم مهمترین دغدغه بشر، تحقق عدالت بوده است.چه همواره دیده‌اند مطلوبیت آن تا بدانجاست که جبابره هم به نام نامی عدالت،عدل را از مرکب پیاده کرده و خود مطلق العنان سوار بر توسن سرکش قدرت شده و خون آدمی را در شیشه انانیت خود به یغما بردند!‏

حرکت‌های توحیدی و در راس آن قیام انبیا در طول تاریخ برای تثبیت و توسعه عدالت بوده تا بدانجا که قرآن کریم از آن به عنوان هدف بعثت پیامبران یاد می‌کند.البته عدالت دشمن دارد و زیاده خواهان که چشم طمع به کیسه حقوق دیگران دارند در برابر آن طغیان می‌کنند.راهبرد مهدوی عدالت فراگیراست.هم در روش،هم در بینش،هم سیاست‌ها،هم کارکردها،هم ساختارهاوهم رفتارها.پای هیچ مصلحتی عدالت ذبح شرعی! نخواهد شد و دست مالی سلیقه زورمندان مدعی نخواهد گردید.رفتار برابر با برابر‌ها و اعطا و بلکه استیفای حقوق مردم کما هو اهله ملحوظ نظر خواهد بود و چنانچه مکرر در روایات آمده به سیره رسول اکرم و امامان سلف رفتار می‌شود.‏

در توصیف بستر ظهور حضرت،پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) فرموده اند:«یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملات ظلما و جوراً»{اصول کافیرج۱رص۳۳۸}مشابه این کلام از امام حسین(ع) نیز نقل شده است{کمال الدین و تمام النعمه}امام صادق(ع) فرموده‌اند:«حکومتش بر اساس عدالت خواهد بود… مانند حضرت محمد(ص) و داوود نبی داوری خواهد کرد»‏

بزرگترین شخصیت حقوق عمومی چه کسی است ؟ 

‏ امنیت فراگیر، مبتنی بر عدل و انصاف:‏

امنیت مطالبه دیر پای تاریخ بشریت است.قرآن وقتی می‌خواهد جامعه نمونه را الگوسازی کند«بلد امین»را شاخصه آن می‌شمارد.اما چه بلاها که به نام تامین امنیت جهانی و ملی و منطقه‌ای، به سر بی نوای بشریت نیامده. همه جباران هم به اسم تامین امنیت سایه شوم اختناق را گسترانیده‌اند. امنیت گورستانی و پادگانی که به بهای محرومیت از حقوق پایه انسانی و آزادی و کرامت انسان حاصل می‌شود «جهنم امن »را خاطره‌ای دهشتناک و کابوسی نفرین شده فراروی بشریت به تصویر کشیده که عطای آنرا به لقایش بخشیده است.اما امنیت فراگیر و استثنا ناپذیر که همه از آن بر خوردارند و مقدمه واجب تحصیل توسعه و توانمندی در سطوح مختلف است اقبال بر انگیز و بس خواستنی است.استعداد‌های فردی و اجتماعی در سایه چنین امنیتی شکوفا می‌شود و حقوق بشر بدون وجود بختک نا اهلان زیاده طلب امان یافته و بال و پر می‌گیرد.دیگر امنیت گوشت قربانی یک عده متوهم یا مغرض نیست که به نام آن حقوق بشر را از حلقوم مظلومین بیرون کشند و برای تزاید منافع سوداگرانه تباری خوداز امنیت هم برای خود توبره ببافند.‏

در سوره نور به امنیت آخرالزمان اشاره می‌شود:«…و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا…»{نورر۵۵}در توصیف امنیت حاکم بر آن زمان امام علی(ع) فرموده:«حتی درندگان هم آرامش می‌یابند…زنی بین عراق و شام راه می‌پیماید و در این فاصله طولانی کسی متعرض او نمی‌شود ودر نهایت ایمنی است»{بحار الانوار رج ۵۲رص ۳۱۶}امام صادق(ع) می‌فرماید:«جاده‌ها و راه‌ها امن می‌گردد»{همانرج۶رص۳۵۹}‏

‏قدرت صالح،خرج خیر عمومی:‏

امتیاز« قدرت» اگر واقعا« امانت» دیده شود،نه بلای جان ملت‌ها که در خدمت منافع و خیر ایشان خرج خواهد شد.اما بشر از این نقطه چه ضربات مهلکی که نخورده و چه ذکر مصیبت‌ها که به خون دل متحمل نشده است.تن رنجور بشر نشانه تازیانه‌های قدرت مصادره شده در انحصار طاغیان را هنوز که هنوزست به یادگار دارد.آنان که قدرت را ملک طلق تبار خود دیده و از هیچ فرصتی برای اجحاف بر انسانیت کوتاهی نورزیده‌اند قلمرو قدرت را عرصه جولان نفسانیت بی لگام خود ساخته و ترکتازی‌ها کرده‌اند.‏

حکومت موعود اما راه این سوء استفاده از نهاد قدرت را خواهد بست.خصوصا آنها که به نام اخلاق و عدالت و آزادی و حقوق بشر و دین و هر چیز ممدوح دیگر دمار از روزگار انسان در آورده‌اند نوک حمله اردوگاه مهدویت خواهند بود.بامتوهمان و جاهلان البته به فراخور بلایی که سر مردم آورده اندبر خورد خواهد شد و محققا در مسیر تحقق عدالت،عدالت رعایت خواهد شد و به ظالمان هم حتی اجحاف نمی‌شود.در کتاب کشف الغمه به نقل از معصوم آمده است:«حکومت فراگیر…گنجینه‌های زمین را آشکار خواهد ساخت و در سراسر زمین جای ویرانی نمی‌ماند الا اینکه آباد خواهد ساخت»{ج۳رص۳۷۶}از پیامبر(ص) نقل شده «مژده باد بر شما که با آمدن امام موعود ضمن توزیع عادلانه، مردم بی نیاز می‌شوند چنانچه عدالت همه جا را پوشش داده و سخنگوی او بین مردم می‌رود و اعلام می‌کند هر کس نیازی دارد پیش من آید.مردم مراجعه می‌کنند و او مشکلاتشان را حل خواهد کرد»{سیره ۱۴معصومرص۱۰۳۸}

ادامه دارد