جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

نحوه-محاسبه-مهریه

 بانک مرکزی:نرخ تورم تیرماه 93، 25.3 درصد، نقطه به نقطه 14.6 - مرکز آمار: تورم خرداد 93 معادل 26.2، نقطه به نقطه 14.7 درصد

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ، کدام به نفع من است ؟ - مهریه عندالاستطاعه - بررسی شرایط عندالاستطاعه در مهریه - عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد - نکاتی در رابطه با مهریه - دادخواست کاهش اقساط مهریه - تعدیل اقساط مهریه -  شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - مهریه های نامتعارف -  تقویم مهریه به نرخ روز 

نرخ تورم و گرانی در 36 سال بعد از انقلاب و 78 سال گذشته از 1316 تا 1393 + جداول آخرین نرخ ها و شاخص ها، 25.3 درصد تورم تیر 93
 
قیمت یا ارزش ارقام مورد نظر خود را از 1315 تا 1393 می توانید از روش نسبت و تناسب زیر برای هر ماه یا هر سالی محاسبه کنید مثلا کالایی که در سال 1315 معادل 1 ریال ارزش داشته در مهر ماه 1392 به 17870 ریال رسیده است. یا کالایی که در مهرماه 1390 معادل 10000 ریال ارزش داشته در 1356 معادل 31 ریال بوده است. با نسبت و تناسب و در نظر گرفتن عدد شاخص، از جدول زیر، و تبدیل رقم مورد نظر خودتان در هر سالی می توانید معادل آن را برای سال مورد نظر خود محاسبه کنید....
 

محسن شمشیری: بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه 93  را معادل 25.3 درصد، نقطه به نقطه 14.6 و نسبت به خرداد ماه را 1.4 درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر‌‌ماه 1393 به عدد 196.8 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش یافت. روند نزولی تورم نقطه به نقطه در تیرماه 93 متوقف شده است و البته تا چند ماه همچنان شاهد کاهش نرخ تورم دوازده ماهه خواهیم بود اما در یک نقطه متوقف می شود و باعث ثبات نرخ تورم یا افزایش احتمالی آن خواهد شد.

مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم خرداد ماه را با کاهش 2.2 درصدی 26.2 درصد اعلام کرده است. آخرین گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در خرداد امسال افزایش هشت درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. این درحالی است که افزایش شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 14.7 درصد است.همچنین درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به خردادماه نسبت به دوره قبل هم 26.2 درصد افزایش داشته اما در اردیبشهت امسال بیش از 28.4 درصد کاهش یافته است.

این ارقام نشان دهنده ادامه روند کاهش نرخ تورم در ماههای گذشته است.این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال را 28.4 درصد و تورم نقطه به نقطه را 17.2 درصد اعلام کرده است.

راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه - راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت المثل - دعوای متقابل در مطالبه مهریه - راهکار کاهش زندانیان مهریه - انواع مهریه 

شاخص تورم یا بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین 93 به عدد 188.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه 17.4 درصد و نسبت به دوازده ماهه منتهی به فروردین 92 معادل 32.5 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب تورم دوازده ماهه 32.5 درصد، تورم نقطه به نقطه یا فروردین 93 به فروردین 92 معادل 17.4 درصد و تورم فرودین 93 به اسفند 92 معادل 1 درصد اعلام شده است.

این وضعیت نشان می دهد که شیب منحنی تورم به شدت کاهش یافته و اگر به همین ترتیب ادامه یابد تورم زیر 20 درصد  و حتی در حد خوشبینانه در حد 12 درصد نیز در یکی دو سال آینده محتمل است.

اما با وجود این نرخ تورم که شیب آن کاهش یافته وامیدواری ایجاد کرده است. تورم نقطه به نقطه  در برخی گروه های کالایی مانند بهداشت و درمان 33.3 درصد، کفش و پوشاک 25.6 درصد، رستوران وهتل 22.9 درصد، مسکن و سوخت و آب و برق و گاز 21.1 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 21.4 درصد اعلام شده است.

خوشبختانه به خاطر توجه دولت به بازار مواد خوراکی و آشامیدنی و فصل بهار، تورم خوراکی و آشامیدنی نسبت به فروردین پارسال تنها 10.9 درصد بوده است.

البته با وجود تاکید دولت بر رسیدگی به بهداشت و درمان و هزینه های درمانی مردم و نوسازی و بازسازی بیمارستان ها، هزینه بهداشت ودرمان همچنان در حال رشد بوده است و نسبت به فروردین پارسال 33.3 درصد رشد کرده است.

ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ١٣٩٣، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﻜﻦ، ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ ﻧـﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 1.3ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻮﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑـﺎﻻ ﺭﻓـﺘﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻕ ، ﮔـﺎﺯ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻮﺧﺖ ﻫـﺎ ﻣﻌـﺎﺩﻝ 11 ﺩﺭﺻـﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺟـﺎﺭﻱ ﻣـﺴﮑﻦ ﺷﺨـﺼﻲ 0.4 ﺩﺭﺻﺪ، ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 1.8 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﮑﻦ ﻏﻴﺮﺷﺨﺼﻲ 0.4 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﻜﻦ ، ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺖﻫـﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ21.1 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ است

در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین 92 را 32.3 درصد، اردیبهشت ماه را 34 درصد، خرداد ماه را 35.9 درصد، تیر ماه را 37.5 درصد، مرداد ماه را 39 درصد، شهریور ماه را 40.1 درصد، مهر ماه را 40.4 درصد، آبان ماه را معادل 40 درصد، آذرماه را 39.3 درصد، دی ماه را 38.4 درصد و بهمن ماه را 36.7 درصد و نرخ تورم اسفند سال 92 را 34.7 درصد اعلام کرد، مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم فروردین ماه 92 را 29.8 درصد، اردیبهشت ماه را 31 درصد، خرداد ماه را 32.6 درصد، تیرماه را 33.9 درصد، مرداد ماه را 35.1 درصد، شهریور ماه 36 درصد، مهرماه 36.2 درصد، آبان ماه 35.9 درصد، آذرماه 35.5 درصد، دی ماه 35 درصد، بهمن ماه را 33.7 درصد و اسفند ماه را 32.1 اعلام کرد.

مرکز آمار ایران برای دی ماه 1392 نرخ تورم را 35 درصد اعلام کرد. و بر اساس سال پایه 90، اعلام کرد: نرخ تورم دی ماه سال جاری با 0.5 درصد کاهش نسبت به آذرماه به 35 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به 27.5 درصد رسید که نشان دهنده ادامه کاهش نرخ تورم در ماه های گذشته است.

چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر - نظریه های مشورتی در رابطه با مهریه 110 سکه 

بر این اساس، گزارش مرکز آمار ایران به شرح زیر است:

1- شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در دی ماه سال 1392 عدد 178.4 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 در صد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 27.5 درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (28.8) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.0 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1392 (35.5) کاهش یافته است.

2- شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 220.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 218 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 38.7 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 48.9 درصد است.

همچنین شاخص گروه عمده، آشامیدنی ها و خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.2 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به دی ماه نسبت به مشابه سال قبل 50 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه 92 معادل (51.2) کاهش یافته است.

3- شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در دی ماه 92 به 164 رسید که 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.1 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه امسال (29.4) کاهش یافته است.

 آذرماه 92 به 28.8 درصد رسید و در نتیجه نرخ تورم در آذرماه به زیر 40 درصد کاهش یافت وبانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 39.3 درصد اعلام کرد که نسبت به گزارش مرکز آمار ایران (35.5 درصد)، 3.8 درصد بالاتر است.

 طبق اعلام بانک مرکزی  شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر‌ماه 1392 به عدد 181.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در آذر‌ماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 29.6 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر‌‌ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر‌ماه 1391 معادل 39.3 درصد است.

طبق اعلام بانک مرکزی، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در ماه مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است. این افزایش درباره پوشاک و کفش 39.8 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 20.7 درصد و در بهداشت و درمان 37.1 درصد افزایش نشان می دهد.

حمل و نقل 27.7 درصد، تحصیل 13.7 و کالاها و خدمات متفرقه نیز 39.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت نشان می دهد. به صورت کلی در تمامی شاخص های کالاها و خدمات مصرفی محاسبه شده از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت از 5.2 تا 39.6 درصد مشاهده می شود.

مهریه یا حکم جلب شوهر ؟ - میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی 

مهرماه 92 بالاترین نرخ سال های اخیر

تورم پس از 39 ماه افزایش، در مهرماه 92 به قله خود (40.4 درصد) رسیده و از آبان‌ماه با 0.4 واحد درصد کاهش، وارد سراشیبی شده است، یعنی از آذرماه به بعد شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 40 درصد خواهیم بود. آخرین نرخ تورم  اعلام شده مربوط به آبان 92 معادل 40 درصد، و تورم نقطه به نقطه مهرماه 36.6 درصد اعلام شده است

اما یکی از مهم‌ترین نکات گزارش‌های جدید تورم این بوده که برخلاف روال پیشین، فشار اصلی تورم از گروه‌های مصرفی‌تر و ضروری‌تر برای خانوارها مثل مواد غذایی و در کل از گروه «کالاها»، به گروه‌های دیگر منتقل شده است.
در 2 سال گذشته بیشترین سهم از تورم در بین سه گروه اصلی اقلام مصرفی (کالاها، خدمات و مسکن) متعلق به گروه «کالاها» بود، اما از ماه‌های ابتدایی سال به این سو، سهم اصلی تورم به‌تدریج به گروه «خدمات» منتقل شد. آخرین گزارش از جزئیات تورم در آبان‌ماه بیانگر این است که بیشترین تورم را در بین این گروه‌های سه‌گانه، گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» داشته است.

این موضوع نشان می دهد که اگر چه تورم یا میانگین رشد قیمت ها در دوازده منتهی به مهر 92 به خاطر افزایش قیمت شدید نیمه دوم سال 1391 و همچنین رشد شدید در سه ماه اول سال 92 همچنان بالاست اما به خاطر انضباط مالی و ثبات قیمت ها و سیاست های دولت روحانی و نتایج مذاکرات و... اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی مهر 92 نسبت به مهر 91 کاهش یافته وبه 36.6 درصد رسیده و نشان می دهد که شیب منحنی تورم در حال کاهش است

کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته  به ترتیب در دهه 50 به ترتیب در سال های 57 و 59 ، در دهه 60 سال های 64 و 69 ، در دهه 70 سال های  70 و 74 در دهه 80 سال های 84 و 87  تحقق یافته است . کمترین میزان مربوط به دوره جنگ ایران و عراق و سال 64 با 6.9 درصد، و بیشترین مربوط به سال 74 یعنی سال اول برنامه دوم توسعه ودولت هاشمی رفسنجانی با 49.4 درصد بوده است. البته رشد اقتصادی در دولت هاشمی مثبت و توسعه اقتصادی مشهود بوده است اما تورم 40درصدی در سال آخر دولت احمدی نژاد با رشد منفی 5.4 درصدی سال 91 مواجه شده است یعنی تورم بالا با رکود و رشد منفی اقتصادی یا رکود تورمی ...

نرخ تورم در ایران در سال 57 با رقم 10 درصد آغاز شد و در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی روند صعودی داشت به طوری که در سال 60 نرخ 22.8 درصد را ثبت کرد، ولی از سال 61 به بعد این روند نزولی شد تا اینکه در سال 64 کشور پایین ترین نرخ تورم را به میزان 6.9 درصد ثبت کرده بود.

نرخ تورم در ایران از سال 65 بار دیگر صعودی شد و رقم 23.7 درصد را ثبت کرد، این روند تا سال 67 ادامه داشت، ولی از سال 68 با کاهش تورم روبرو بودیم تا اینکه تورم یک رقمی 9 درصدی را در سال 69 داشتیم.

* اوج تورم در دهه 70

از سال 70 بار دیگر روند صعودی تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 74 رکورد 49.4 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال 75 به بعد مجدد کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسید.

هر چند در سالهای 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 84 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید و افزایش نرخ را تا سال 87 شاهد بودیم به طوری که تورم در این سال به 25.4 درصد رسید.

آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال 88 برمی گردد که از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسید.
بررسی نرخ تورم در ایران در 35 سال بعد از انقلاب و 80 سال گذشته نشان می دهد، نرخ تورم در ایران در این مدت 6 دوره افزایش و 5 دوره کاهش را پشت سر گذاشته و از سال 88 بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت تا اینکه در سال 90 به 21.5 درصد، در سال 91 به 30.5 و در سه ماه اول 92 به 34 درصد رسیده است. بالاترین نرخ سال اشغال 1322 و کمترین 0.3 درصد در سال 1344 در دهه  40 دهه بدون تورم و رکود بوده است. / دلیل نوسان تورم از 1 تا 110 درصد در 77سال اخیر چیست؟

جدول نرخ تورم سال های پس از انقلاب

سال

نرخ تورم

سال

نرخ تورم

سال

نرخ تورم

1357

10

1369

9

1381

15.8

1358

11.4

1370

20.7

1382

15.6

1359

23.5

1371

24.4

1383

15.2

1360

22.8

1372

22.9

1384

10.4

1361

19.2

1373

35.2

1385

11.9

1362

14.8

1374

49.4

1386

18.4

1363

10.4

1375

23.2

1387

25.4

1364

6.9

1376

17.3

1388

10.8

1365

23.7

1377

18.1

1389

12.4

1366

27.7

1378

20.1

1390

21.5

1367

28.9

1379

12.6

1391

30.5

1368

17.4

1380

11.4

1392

34.7

 

 

 

 

تیرماه 93

25.3

 
کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز - مهریه را هم دادند هم گرفتند - راه حل هایی برای طلاق و مهریه 
 
برای محاسبه ارزش حال قیمت یک کالا یا ارزش یک کالا در سال مورد نظر خود می توانید از شاخص های ماهانه و سالانه از سال 1369 تا امروز استفاده کنید. مثلا ارزش یک کالا که در مهر ماه سال 1392 معادل 1787 تومان بوده در فروردین 1369 معادل 24 تومان قیمت داشته است بقیه قیمت ها در ماه ها  و سال های 1369 تا مهر 1392 به ترتیب شاخص های جدول زیر قابل محاسبه است یک نسبت و تناسب ساده را در نظر بگیرید و قیمت مورد نظر خود را استخراج کنید. در این محاسبه مهر سال 1390 معادل عدد 100 و رقم پایه محاسبه تورم تعیین شده است.