×

ابراء موضوع ماده 289 قانون مدنی، ابراء-تادیه دین

ابراء موضوع ماده 289 قانون مدنی، ابراء-تادیه دین

ابراء موضوع ماده 289 قانون مدنی،ابراء – تادیه دین

ابراء-موضوع-ماده-289-قانون-مدنی،-ابراء-تادیه-دین

ابراء موضوع ماده 289 قانون مدنی،ابراء – تادیه دین

ابراء - دین - آثار حقوقی ابراء و برائت ذمه مدیون - جزئیات ابراء ذمه و شرایط قانونی آن - دعوای ابراء - معامله به قصد فرار از دین و نکات مهم پیرامون آن - سازوکارهای حاکم بر تقسیط دین - مستثنیات دین -  مستثنیات دین چیست ؟ - معامله واقعی به قصد فرار از دین - اسقاط دین - آیین رسیدگی به مستثنیات دین 

فایل ها :

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.