جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تبدیل-تعهد-موضوع-بند-دوم-ماده-292-قانون-مدنی

تبدیل تعهد موضوع بند دوم ماده 292   قانون مدنی

تعهد - مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه - قواعد حاکم بر تبدیل تعهد - راهکارهای اجبار متعهد - قواعد حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث - شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد - تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت ) - رسیدگی به تعهد الزام به انجام تعهدات و شهود

دریافت فایل