جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اصلاح-ضوابط-اجرایی-قانون-بودجه-سال-1393-کل-کشور

شماره59609/ت50859هـ                                                             29/5/1393

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 39397/23255 مورخ 22/4/1393 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن کامل قانون بودجه سال 93 کل کشور - ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور - اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه 1393 کل کشور - ایرادات دیگر شورای نگهبان به بودجه 93 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ تبصره ماده (27) حذف می‌شود.

2ـ در ماده (31) عبارت «و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» حذف می‌شود.

3ـ ماده (32) حذف می‌شود.

تایید استسفاریه بند ج تبصره 16 قانون بودجه 93  - صباحی مقدم : شورای نگهبان ایرادات رفع شده در بودجه 93 را بررسی می کند 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری