جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شکوائیه-خرید-و-فروش-غیر-مجاز-اموال-تاریخی-فرهنگی

شکوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی

اموال تاریخی - تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران - آئین نامه اموال فرهنگی ، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی - شکوائیه خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور - شکوائیه مبادرت به تعمیر با تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه 

دریافت فایل