جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

امکان-ارجاع-پرونده-های-کیفری-به-شعب-حقوقی

11 آبان 1388
نشست قضائی مورخ 11/3/1388 قضات دادگستری شهرستان سمیرم

سئوال:

آیا پرونده های کیفری به شعب حقوقی" href="/tags/17749/امکان-ارجاع-پرونده-های-کیفری-به-شعب-حقوقی/" class="link">امکان ارجاع پرونده های کیفری به شعب حقوقی در صورتیکه در حوزه قضایی فقط یک شعبه جزایی باشد و قاضی شعبه مربوطه در روزهای مشخصی از هفته ماموریت داشته باشند و دادرس نیز در دادگستری نباشد امکان پذیر هست یا خیر ؟

اتفاق نظر:

بر اساس بند 3 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" href="/tags/17752/ماده-5-آئین-نامه-اجرایی-ماده-4-قانون-اصلاح-تشکیل-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب/" class="link">ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که عنوان نموده در صورت وجود جهات رد یا معذوریت با توجه به اینکه معذوریت عام می باشد و هر نوع عاملی که باعث عدم حضور قاضی در روزهای هفته باشد امکان ارجاع وجود دارد.

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان