جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

اساسنامه-بنیاد-حقوقی-دکتر-امیر-ناصر-کاتوزیان

ماده 1

به منظور آشنایی با اندیشه های متعالی و خردمندانه استاد بی بدیل حقوق خصوصی و ارتقاء کیفی دانش و بینش عمومی جامعه در حوزه حقوق و معرفی شخصیت علمی و تربیتی استاد و مطالعه راهبردی بر اساس نظریه های ایشان بنیاد حقوقی دکتر امیر ناصرکاتوزیان که از این پس “بنیاد ” نامیده می شود تشکیل می گردد.

زندگینامه دکتر کاتوزیان از زبان خودش - اساسنامه بنیاد حقوقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان - فقه و دکتر ناصر کاتوزیان 

ماده 2

به جای استفاده از کلمات دکتر امیرناصر کاتوزیان از این پس از کلمه “استاد” استفاده می شود.

ماده 3

بنیاد موسسه ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر اساس این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اداره می شود .

دکتر ناصر کاتوزیان که بود ؟ - استاد کاتوزیان حق بزرگی بر گردن حقوق ایران دارد 

ماده 4

تابعیت بنیاد ایرانی است و مرکز آن در شهر کرمان می باشد و با تصویب هیئت امناء می تواند در سایر نقاط کشور و یا خارج از کشور دفتر و یا نمایندگی ایجاد و نسبت به انحلال یا تعطیلی آنها اقدام نماید.

ماده 5

مدت فعالیت از تاریخ تصویب نامحدود می باشد.

ماده 6

اهداف :

1 – پژوهش در آثار استاد به منظور استنباط دقیق از مبانی حقوقی

2- معرفی و بزرگداشت مقام و شخصیت علمی استاد

3- برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی برای تربیت استادان و کارشناسان مجرب و زمینه سازی برای تربیت متفکران علم حقوق که استمرار دهنده راه و اندیشه های استاد باشند.

4 – حمایت از فعالیت های پژوهشی استاد اعم از تألیف و ترجمه کتاب، مقاله ،پایان نامه های تحصیلی ، ابداع و نوآوری در علم حقوق

5 – ایجاد بانک اطلاعاتی و پایگاه اطلاع رسانی رایانه ای و مطبوعاتی و انتشار نشریات تخصصی

6 – برگزاری همایش ، نمایشگاه،مسابقه،سمینار و کلاس های آموزشی

7 – اخذ مجوز و ایجاد دانشگاه و مرکز آموزش عالی و پذیرش دانشجو در رشته حقوق بر اساس قوانین و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم

خدمات علمی استاد کاتوزیان تا همیشه ماندگار خواهد بود - پیشنهاد نامگذاری خیابان کانون وکلا به نام کاتوزیان

ماده 7- ارکان:

الف : هیئت امناء

ب : هیئت مدیره

ج : مدیر عامل

د : بازرس یا بازرسان

ماده 8 – هئیت امنا

هیئت امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری بنیاد می باشند و اعضاء آن عبارتند از:

1 – رئیس ونایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان

2 – رئیس سراسری کانون های وکلای دادگستری" href="/tags/25419/اتحادیه-سراسری-کانون-های-وکلای-دادگستری/" class="link">اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور (اسکودا)

3 – معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور

4 – معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور

5 –رئیس کمیسیون تنقیح قوانین و تدوین مقررات کانون وکلای دادگستری استان کرمان

6- پنج نفر از رئسای کانونهای کشور به انتخاب هیئت عمومی اتحادیه سراسری

7 – رئسای دانشگاههای شهید باهنر کرمان ، پیام نور استان و شهرستان کرمان و آزاد اسلامی شهرستان کرمان

8 – مشاور حقوقی و پارلمانی استاندار کرمان

9 – یک نفر از نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیئت مدیره کانون کرمان

10 – یک نفر از اعضاء خانواده دکتر کاتوزیان

11 – سه نفر از وکلای دادگستری و اساتید حقوق خصوصی استان کرمان به انتخاب مجمع عمومی وکلای استان

12 – مدت عضویت ردیف های 11 و 10 چهار سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است

تبصره : عضویت هیئت امناء افتخاری می باشد.

 پدر علم حقوق ایران کیست ؟ - پدر علم حقوق ایران از قانون جدید خانواده می گوید

ماده 9 – وظایف هیئت امناء

1 – تعیین راهبردها ، سیاست ها و خط مشی بنیاد

2 – تصویب برنامه های بنیاد

3 – تأیید ترازنامه ها و گزارش عملکرد مالی سالانه بنیاد

4 – تصویب سازمان اداری بنیاد

5 – تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی بنیاد

6 – تعیین اعضاء هیئت مدیره ، بازرس و حسابرس

7 – تصویب آیین نامه داخلی نحوه تشکیل جلسات هیئت امناء

ماده 10 – هیئت مدیره

هیئت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که برای مدت چهار سال از طرف هیئت امناء برگزیده می شوند.

ماده 11 – وظایف هیئت مدیره

1– پیشنهاد برنامه سالانه بنیاد

2- اجرای کلیه مصوبات و وظایف تفویضی و محوله از سوی هیئت امناء

3- پیشنهاد اصلاح سازمان اداری بنیاد به هیئت امناء

4- برنامه ریزی برای جلب مشارکتهای مردمی از نهادهای داخلی و خارجی

5- پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت امناء

6- پیشنهاد برنامه های میان مدت و کوتاه مدت بنیاد به هیئت امناء

ماده 12 – مدیر عامل

مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی بنیاد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امناء برای مدت 4 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. عزل وی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب اکثریت مطلق هیئت امناء امکان پذیر است .

تبصره : مدیر عامل از میان اعضاء هیئت مدیره و یا خارج از آنها انتخاب می شود و با تصویب هیئت امناء می تواند حقوق دریافت نماید.

ماده 13 – وظایف و اختیارات مدیر عامل

1- اداره امور جاری بنیاد

2- تهیه و ارائه گزارشهای مالی سالانه به هیئت مدیره

3- نصب و عزل مدیران بنیاد

4- بکارگیری اموال و دارای های بنیاد بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی

5- امضاء کلیه مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی داخلی و خارجی و اسناد تعهدآور بنیاد

6- افتتاح حساب نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

7- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از حقوق بنیاد (شخصاً و یا با انتخاب وکیل دادگستری)

ماده 14 – بازرس یا بازرسان

بازرس یا بازرسان به تصویب هیئت امناء به مدت 4 سال انتخاب و وظایف زیر را برعهده خواهند داشت:

1- نظارت بر اقدامات و فعالیت های هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود اساسنامه

2- نظارت بر حسن جریان امور مالی بنیاد و رسیدگی به دفاتر ، حسابها ، دارای ها ، اوراق و اسناد و قراردادها

3- تهیه گزارشهای لازم برای طرح در هیئت امناء

ماده 15کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر بنیاد معتبر است.

ماده 16 – منابع مالی بنیاد

منابع مالی بنیاد از طریق هدایا و کمکهای بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی وخصوصی ، درامد حاصل از فعالیت های علمی و فرهنگی بنیاد و جذب اعتباراتی که هرساله تحت عنوان کمک از طرف کانون های وکلای کشور و اتحادیه سراسری اختصاص می یابد.

ماده 17

دربــــاره سایر مواردی که در این اســــاسنامه پیش بینی نشده ، مقررات موسسات علمی غیر دولـــتی و غیر انتفاعی مجری خواهد بود.

ماده 18

هرگونه تغییر در اساسنامه با تصویب هیئت امناء امکان پذیر می باشد.

ماده 19

انحلال بنیاد به پیشنهاد و تصویب هیئت امناء امکان پذیر است و کلیه سرمایه ها اعم از اموال منقول و غیر منقول در اختیاراتحایه سراسری کانونهای ایران و کانون وکلای دادگستری استان کرمان بالمناصفه قرار می گیرد.

برگرفته از وبسایت کانون کرمان