جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی-در-خصوص-صلاحیت-دادگاه-کیفری-استان

سؤال

طبق قانون دادگاه باید به تمام اتهامات متهم توأماً رسیدگی نماید. حال اگر علاوه بر جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، متهم مرتکب جرائم دیگر نیز شده باشد، کدام دادگاه باید به تمام اتهامات رسیدگی کند؟

نظریه شماره 3702/7 ـ 12/5/1383

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرائم که خارج از صلاحیت ذاتی آن نباشد منع نکرده است و بهتر است که به تمام اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود و چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرائم را دارد می‏تواند به سایر جرائم هم که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد رسیدگی نماید.