جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

قرار مجرمیت (متهم)

قرار مجرمیت (متهم )

صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع و موافقت دادستان با این قرار تخلف است - قرار کیفرخواست دلیل بر مجرمیت نیست - متهم - حقوق متهم و شروط جلب آن -  تضمین حقوق متهم در قوانین ایران - کریم نژاد : حق سکوت متهم برای بار در قانون آمده است - حق سکوت متهم در نگاه قانون - حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع - حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری - بخش اول -  - حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری - بخش دوم و پایانی - - متهم در کدام جرائم حق ملاقات با وکیل را ندارد ؟ - قرار نیابت قضایی جهت دستگیری متهم با حکم ورود به مخفی گاه - شرایط جلب متهم بدون احضار چگونه است ؟ - حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری 

دریافت فایل